Frivillig arbeid hos IMPACT Norway

IMPACT Norway er en liten og effektiv stiftelse. Vi har et tett samarbeid med våre lokale søsterstiftelser, og kan vise til meget kostnadseffektive prosjekter med svært gode resultater med å bedre helse, forebygge og reversere unødvendig funksjonshemming i den tredje verden.

Vi er opptatt av å holde administrasjonskostnadene lave, og kvalifisert frivillige arbeidskraft er til stor nytte for oss.
Brenner du for det samme som oss? Kan du tenke deg å bidra med din tid og ditt engasjement?

I Norge har vi for tiden behov for frivillige som kan bidra med å

– spre kjennskap og kunnskap om vårt viktige arbeid
– utvikle PR-materiale
– redigere film og lage animasjoner
– oversette dokumenter (hovedsakelig Engelsk –> Norsk)
– rekruttere faste givere
– skrive og publisere artikler om IMPACT
– starte innsamlingsaksjoner
– organisere fundraising events

Som frivillig arbeider i IMPACT Norway kreves det at du er engasjert og kan jobbe selvstendig.

Internasjonalt har vi behov for

– leger og kirurger
– journalister og fotografer

Kan DU tenke deg å gjøre noe meningsfylt på fritiden din, og jobbe som frivillig hos IMPACT Norway? Ta kontakt med oss på epost: peter.daae@impactnorway.org  eller telefon: 90 74 75 09

Leger og kirurger gjør en forskjell i Bangladesh
Se videoen om frivillige leger og kirurger på IMPACTs flytende sykehus Jibon Tari i Bangladesh.

 

Stor takk til tidligere og nåværende frivillige hos IMPACT Norway.
Deres engasjement er særdeles viktig for oss, og har bidratt til at mange fattige mennesker med nedsatt funksjonsevne har fått et bedre og mer verdig liv.

En spesiell takk til David Sneeggen, Anette Wig, Cristoffer Wig, Henrik Roaldsnes, Bård Breivik, Lene Midling-Jensen, Eva Mehus, Kathrine Andersen, Mette Horgen, Stein Wiel, Lisa Emilie Øverjordet, Jessica Ryan, Amber Gintare Rau, Marlene Louise Karlsen, Cecilie Austvik, Aqib Chaudry,  Hanne Andersen, Ilena Tesfazion, Kristine Kro, Mette Solberg Fjeldheim og Daniel Tjønn Thingvoll for deres engasjement!