Bli Bedrifts-støttespiller

Du og din bedrift kan støtte IMPACT Norway på mange måter. Vi er opptatt av at det skal være en vinn-vinn-vinn situasjon der alle parter drar nytte av samarbeidet. Vi samarbeider derfor på forskjellige plan med både små og store bedrifter og organisasjoner som brenner for det samme som oss. Bedrifts-støttespillere er svært viktige for IMPACT Norway, og vi ønsker gjerne nye støttespillere velkommen på laget.

Vi har bred kompetanse på dette området og kan være med å utvikle en strategi og skreddersy en støtteordning til IMPACT Norway for din bedrift.

Bedrifters  Samfunnsansvar 

Verdenssamfunnet fokuserer i stadig større grad på næringslivets forpliktelser til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, og i dag er det på mange måter forventet at bedrifter tar samfunnsansvar og viser etisk og ansvarlig bedriftsførsel. CSR og Samfunnsansvar er derfor blitt et nødvendig element i bedrifters strategi dersom de vil lykkes. Er dette bare en kostnad, eller er det noe mer i det for bedriften?

“Doing good is good for business”

CSR og samfunnsansvar kan faktisk være svært lønnsomt for bedriften. Det skaper legitimitet og bedre omdømme og kan gi store konkurransefordeler. Det kan åpne for nye  forretningsmuligheter, skape kundelojalitet og  være med på å øke salg. Det kan skape en mer attraktiv arbeidsplass med mer motiverte medarbeidere. Det kan være med på å styrke forhold til samarbeidspartnere. og til lokalsamfunnet. Fordelene er mange. Les mer her.

Hvorfor støtte akkurat IMPACT Norway?

 

Bli en Bedrifts-Venn hjerte

– IMPACT er en profesjonell samarbeidspartner
– IMPACT har et klart nisjefokus. Vi jobber med de mest sårbare og marginaliserte i samfunnet; fattige, funksjonshemmede i vanskelig tilgjengelige områder.
– IMPACT forebygger og behandler reverserbar funksjonshemming blant fattige uten helsetilbud.
– IMPACT gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake – og mulighet til et verdig liv.
– Hjelpen er direkte og det er lett å se varige resultater.
– Prosjektene er kostnadseffektive og når ut til svært mange.
– Prosjektene er unike og oppsiktsvekkende.
– IMPACT har gode rapporteringer og muligheter for prosjektbesøk.
– IMPACT stimulerer til nytenkning.
– Les mer om IMPACTS prosjekter her.

 

Ta kontakt på peter.daae@impactnorway.org eller telefon: 90 74 75 09 for en hyggelig og uforpliktende samtale.