Mothers Clubs i Bangladesh

I Chuiadanga, i den vestlige delen av Bangladesh, har IMPACT et lite, veldrevet sykehus. Der drives oppsøkende arbeid mot mer enn 1000 ‘Mothers Clubs’, dette er grupper på rundt 20 kvinner som hver måned møtes og utveksler erfaringer samt får opplæring i temaer som ernæring, god hygiene, kvinners rettigheter, fødselsproblematikk og mor/barn relaterte spørsmål. Prosjektet når ut til nesten 20.000 kvinner hver måned.