Impact Norway Søker styremedlemmer

IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid. Ingen skal forbli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Med utgangspunkt i FN fra tidlig på 80-tallet, driver IMPACT i dag prosjekter i 14 land gjennom et omfattende og kompetent nettverk av autonome, lokale stiftelser: International Federation of IMPACT Organisations (IFIO). Prosjektene, som blant annet inkluderer Sykehustoget Lifeline Express i India, Sykehusbåten Jibon Tari i Bangladesh og The Lake Clinic i Kambodsja, utføres i et bilateralt samarbeid mellom finansierende og implementerende partnere.

Siden oppstart har IMPACT, i samarbeid med de lokale partnerorganisasjonene, utført prosjekter i 32 land og berørt livene til over 40 millioner mennesker.

Generasjonsskifte

IMPACT Norway er nå inne i en spennende prosess hvor vi gjennomfører et generasjonsskifte med ny daglig leder. I den sammenheng er flere styremedlemmer på valg, og vi søker 4 nye, engasjerte styremedlemmer som ønsker å bidra inn i denne spennende epoken for IMPACT Norway.
Tidligere styremedlemmer går inn i en rådsposisjon og fortsetter sitt engasjement på den måten.

Dette er en unik mulighet for motiverte kandidater til å gjøre en reell forskjell i verden, og komme tett innpå innovative og samfunnsnyttige helseprosjekter i Asia og Afrika.

Appelerer dette til deg? Meld din interesse og/eller nominer aktuelle kandidater innen 10 juni 2020.

DET NYE STYRET

Det skal settes sammen et nytt styre bestående av en kombinasjon av eksisterende medlemmer for å sikre kontinuitet, samt 4 nye medlemmer. Det skal også instilles en ny styreleder.  Det nye styret skal være deltakende i utviklingen av ny strategi og forventes å bidra med kompetanse, nettverk og inntektsgenererende arbeid.

‘Vi er opptatt av en god sammensetning av kompetanse i det nye styret. Forslag til ønskede profiler er:

  • Internasjonal erfaring/feltarbeid 
  • Bistandsfaglig arbeid/stiftelser/ innsamlingsarbeid 
  • Finansbakgrunn 
  • Lege/helse/medisinsk bakgrunn 
  • IT/digitalisering og digital forretningsføring
  • PR/Markedsføring/journalistikk 
  • Kultur/offentlig profil

Det aller viktigste er interesse, engasjement og et genuint ønske om å delta i prosessen med å bringe IMPACTs viktige arbeid fremover.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss for mer utfyllende informasjon.

Du kan melde din interesse eller nominere kandidater innen 10. juni 2020.
Legg ved CV og/eller link til din LinkedIn profil.

Kontaktdetaljer
Ida Schage Donovan
Telefon: 98420791
Epost: ida.donovan@impactnorway.org

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping