Moltemyer skole samlet inn 47000 kr til IMPACT Norway

Onsdag 24. oktober var det “Internasjonal kveld” på Moltemyr skole i Arendal. Elever sang, danset og det ble holdt ulike aktiviteter rundt på skolen. De forskjellige trinnene presenterte blant annet ulike land i klasserommene sine. Et kjempefint opplegg!

I løpet av kvelden ble det samlet inn hele 47.000 kr, som ble gitt som en gave til IMPACT Norways prosjekter!

Vi setter utrolig stor pris på dette, og vil rette en STOR TAKK til ledelsen, lærerne, elevene, foreldre & foresatte ved skolen.

Om Moltemyr

Moltemyr skole er en fremtidsrettet skole som bygger på grunnpilarene mot, åpenhet og raushet. Skolen ligger i Arendal og har 425 elever fra 1-10 klasse.

Moltemyr skole er en skole med internasjonalt preg, og er en av to mottaksskoler i Arendal kommune. Foruten de norske har skolen elever og lærere fra Afghanistan, Bosnia, Eritrea, Irak, Iran, Island, Jordan, Danmark, Kosovo, Australia, Libanon, Latvia, Malaysia, Marokko, Spania, Syria, Russland, Polen, Somalia, Tsjetsjenia, Vietnam, Kuba, Kongo, Thailand og Kurdistan.

Moltemyr Skole har lenge vært en trofast støttespiller for IMPACT Norway. I 2015 markerte vi avslutningen på et 5-årig samarbeid  med støtte til Bangladesh. Avslutningen på Bangladesh-samarbeidet betydde ikke at Moltemyr Skole og IMPACT Norway skulle skille lag – tvert imot. Det ble inngått en samarbeidsavtale, hvor hjelpen skal rettes mot Nepal. Les mer her.

Vi synes dette er fantastisk. Moltemyr er en skole til inspirasjon for andre!