Hvem er vi

Administrasjonen

Grunnlegger / Daglig Leder: Peter Daae (født 1945)
Telefon: +47 90 74 75 09
Email: peter.daae@impactnorway.org

PeterDaaeGrunnlegger og daglig leder av IMPACT Norway. Honorær generalkonsul til Oslo for Bangladesh (2003-2015). Siviløkonom MBA, tidligere banksjef, driver egen rådgivningsvirksomhet, har variert erfaring som styreleder og styremedlem i forskjellige mellomstore bedrifter. Har arbeidet mye med tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede, med telemedisin, og med miljøteknologi (resirkulering av avfall, el-bil, samt alternative energiformer). Lang erfaring fra utviklingsarbeid, spesielt i Asia.

«De mange prosjektene er gjennomgående meget kostnadseffektive»

Programansvarlig / Markedssjef: Kristin Holdø Hansen Oishi (født 1980)
Telefon: +47 48 28 45 21
Email: kristin.hansen@impactnorway.org

Master i International Business; Bachelor i Business, Turisme og Hotelledelse; spesialisering i Interkulturell Kommunikasjon og Globalt Samarbeid og Sørøst Asia-studier.
Solid erfaring fra både næringslivet og utviklingsarbeid med 15 års internasjonal erfaring. Grunnlegger av det prisbelønnede hotellprosjektet Soria Moria Educational Development Program i Kambodsja.

«Hjelpen er direkte og det er lett å se varige resultater»

 

Praktikant: Ida Schage Donovan (født 1985)
Telefon: +47 98 42 07 91
Email: contact@impactnorway.org

Bachelor i Engelsk fra Universitetet i Oslo. Har bodd og jobbet med bistandsprosjekter i Siem Reap, Kambodsja.

«Impacts prosjekter bidrar til å styrke lokalsamfunn »


Styret

Styreleder: Carl August Amlen (født 1967)


Siviløkonom og MBA i finans.
Investor med fokus på nye konsumertrender.
Styreleder og eier av First Risk Capital AS.

“Impact får store resultater med små ressurser. Resultatene er imponerende og prosjektene er enormt skalerbare.”

Styremedlem: Knut Schage (født 1950)

Knut Schage
Juridisk embetseksamen.
Praksis fra sentralforvaltningen og som advokat med diverse styreverv innen eiendom, industri og finans.
Eier og styreleder i Schage Eiendom AS som er en betydelig aktør innen bolig, kontor, stedsutvikling og handel.

“Impact arbeider enkelt og ubyråkratisk, og fokuserer på funksjonshemminger som kan lindres og helbredes med begrensede ressurser”

Styremedlem: Mette Solberg Fjeldheim (født 1973)

Mette Solberg FjeldheimCand. Mag. fra Universitetet i Bergen innen humaniora.
Featurejournalistikk fra HiOA, prosjektledelse og markedføringsledelse fra BI Oslo.
Grunnlegger av reisemagasinet og -bloggen www.reiselykke.no.
Frilansskribent og innholdsredaktør hos  Aschehoug Forlag.

«De fleste som reiser en del ser at verden ikke er rettferdig og at vi som vokser opp i Norge er svært priviligerte. Impact Norway er en organisasjon som skjønner hva som trengs, hvor det trengs og som med små midler gir flere en mulighet til et bedre liv der de bor.»

Styremedlem: Finn Arctander (født 1947)

FinnArctanderUtdannet markedsøkonom.
Mangeårig næringslivserfaring innenfor helse- og miljøteknologisektoren.
Nå daglig leder i Stiftelsen Fossumkollektivet, en av de større private aktørene
innenfor behandling av rusmisbrukere i Norge.

“Ubyråkratisk og målrettet organisasjon”

Styremedlem: Stein Hansen (født 1942)

SteinHansenCand oecon (samfunnsøkonom fra UiO 1968). Forsker ved TØI 1968-1970, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde 1971-74, Research Fellow, Harvard University i utviklingsøkonomi 1975-1977, Vice president Norconsult 1978-1983. Medstifter og partner i Nordic Consulting Group AS, 1984, der han nå er styreleder. Jobber primært med miljø- og ressursøkonomi, samt transportøkonomi og økonomiske reformer i u-land. Har erfaring fra mer enn 45 land.

“Impacts innsatser betyr forskjellen på et liv i lidelse og ytterste fattigdom, og et liv med muligheter til skolegang, videre utdannelse og aktiv yrkesdeltakelse”

Styremedlem: Elisabeth Hygen Daae (født 1947)

ElisabethHygenDaae
Barnepleier og legesekretær. Har arbeidet med funksjonshemmede barn, på sykehus (blant annet innen barsel), og variert laboratorie- og medisinsk arbeid i almenhelsetjenesten. Har også ledet kursvirksomhet i arbeidsteknikk i industri og helsevesen.

“De innsamlede midler går direkte til mennesker som virkelig trenger det, og vi ser at det nytter”

Styremedlem: Anette Wig (født 1993)

Anette Wig
Studerer International Relations ved University of Essex i England. Har tidligere studert International Affairs ved Vesalius College i Belgia. Har arbeidet frivillig for The Lake Clinic ved 3 anledninger. Samlet inn penger for IMPACT første gang som 11-åring.

“For meg er IMPACT en fantastisk organisasjon, både fordi jeg har opplevd flere av prosjektene fra innsiden og sett at Impact utgjør en livsviktig forskjell for menneskene som berøres, og fordi IMPACT har vært med på å forme meg, mine interesser og valg – noe jeg er evig takknemlig for.”

Styremedlem: Bjørn Boberg (født 1951)


Siviløkonom fra Universitetet i Fribourg, Sveits. Har arbeidet i ledende stillinger i IKT-virksomheter, blant annet ti år i Norsk Data og ti år som norsk/nordisk markedsdirektør i verdens største konsulentselskap; Accenture. Arbeider nå med lederrekruttering i Kingbird Executive Search.

“Utrolig hvor mye Impact får ut av begrensede midler. Her er det omtrent direkte link mellom bidragsyter og mottaker”


Rådet