Invitasjon til prosjektbesøk – fellesreise

Tusen takk til alle som har vist interesse og stilt spørsmål i forbindelse med vårt partnersøk den siste måneden. Basert på tilbakemeldinger vi har fått, forstår vi at det er ønskelig fra flere hold å besøke noen av prosjektene. Vi skjønner at dette er viktig for å få en bedre oversikt over, og mer helhetlig forståelse av hvordan IMPACT jobber og hvordan dette påvirker lokalsamfunnene der vi jobber.

Med dette som utgangspunkt, planlegger vi en ukes fellesreise i siste halvdel av januar 2020, hvor vi skal besøke flere forskjellige prosjekter i to av IMPACT-landene, – India og Kambodsja. Vi foreslår disse to landene fordi de er trygge å besøke og logistikkmessig relativt enkle å komme seg rundt i. Her vil man kunne erfare to unike prosjekter, som på hver sin måte tar i bruk innovative, mobile løsninger for å bringe helsetjenester ut til vanskelig tilgjengelige områder preget av dårlig infrastruktur og utilstrekkelig helsetilbud og fattigdom.

PROSJEKTBESØK 

Prosjektreisen vil gi en fin introduksjon til IMPACTs målrettede arbeid, visjon og filosofien “If people cannot reach the hospital, the hospital should reach the people”.  På reisen vil vi blant annet besøke flaggskipprosjektet Lifeline Express, og The Lake Clinic som IMPACT Norway har vært med å realisere og støtte siden oppstart.

Lifeline Express – India

IMPACTs Lifeline Express er verdens første sykehustog og har tatt i bruk jernbanenettverket i India for å bringe operasjonsstuen ut på landsbygda hvor mennesker er fattige og uten tilstrekkelig helsetilbud.  Med to operasjonssaler ombord, tilbyr sykehustoget gratis kirurgiske operasjoner til tusenvis av mennesker som får syn, hørsel eller bevegelighet tilbake. Siden oppstart i 1983 har Lifeline Express behandlet over 1 million mennesker og utført over 100.000 operasjoner.

Se en kort video om Lifeline Express her.


The Lake Clinic – Kambodsja

The Lake Clinic består av en hurtiggående båt og 5 flytende klinikker,  som tilbyr primærhelsetjenester til den marginaliserte befolkningen som bor i isolerte, flytende landsbyer ute på Tonle Sap innsjøen og langs Stung Sen-elven i Kambodsja. Men The Lake Clinic er mye mer enn flytende legekontorer. Som det eneste helsetilbudet for befolkningen på Tonle Sap, tilbyr de også programmer innen mental helse, svangerskap og barsel, tannhelsetjenester, kosthold og ernæring og mye mer. Hvert år behandler The Lake Clinic over 40.000 mennesker og organiserer også transport og sykehusopphold på land ved behov.

Se en kort video om The Lake Clinic her:


Både Lifeline Express, The Lake Clinic og flere andre IMPACT-prosjekter har  fått mye positiv omtale i både lokale og internasjonale medier, blant annet BBC og Al Jazeera. Hvis du er interessert kan du lese artikler og se videopublikasjoner om IMPACTs viktige arbeid her.

REISEDETALJER

Vi har satt opp følgende tentative datoer for turen: 18-26. januar 2020 med følgende reiserute:

18.01.2020: Oslo – India (Avreise fra Oslo lørdag ettermiddag med ankomst India søndag morgen)
19.01-22.01: Opphold i India. Her vil vi blant annet møte lokalpartner og dra på feltbesøk til sykehustoget som på den tiden vil befinne seg i Arunachal Pradesh provinsen helt nordøst i India.
22.01.2020: India – Kambodsja (Avreise fra India onsdag kveld med ankomst Kambodsja torsdag morgen)
23.01-25.01: Opphold i Kambodsja. Her vil vi blant annet møte med lokalpartner og besøke en av de flytende klinikkene ute på Tonle Sap-innsjøen. Den siste dagen er det satt av tid til refleksjon, avslapning og et besøk til Angkor Wat Arkeologiske park.
25.01.2020 Kambodsja – Norge (Hjemreise fra Siem Reap lørdag kveld med ankomst Oslo søndag morgenen)

Hele reiseopplegget arrangeres og koordineres av IMPACT som også vil følge med på hele turen. Selv om det er et tett program vil det være en flott tur med innslag av både kultur, historie og natur – og ikke minst en helt unik mulighet til å være med på innsiden av prosjektene.
Vi vil bo på hoteller med komfortabel standard og legger til rette for trygg mat.

**Dette er en tentativ reiseplan. Turen legges opp i henhold til deltakernes interesser og ønsker, og man kan til en viss grad kan være med å påvirke innholdet. Fullstendige reisedetaljer vil bli utarbeidet etter påmeldingsfristen.

PRIS

Deltagerne må selv dekke utgifter ved reise og opphold. Pakkeprisen inkluderer en engangsdonasjon til prosjektene, og man forplikter seg ikke til ytterligere støtte etter hjemkomst. Dog er det å håpe at reiseopplevelsene og innsikten inn i IMPACTs viktige arbeid vil stimulere til å engasjere seg videre i den norske stiftelsen i et eller annet omfang.

Vi ønsker å gi en mest mulig personlig opplevelse med mulighet til å bli kjent med både lokalbefolkningen og IMPACTs implementerende prosjektpartnere, og har derfor satt et minimum på 3 deltagere og maksimum 8 deltagere på turen.

Kostnad: Flyreise, lokal transport & opphold, samt en engangsdonasjon til prosjektene antas  å bli ca 40.000-50.000 kroner (bl.a. avhengig av antall deltakere og fullstendig program).

KONTAKT & PÅMELDING

For å kunne planlegge/ reservere reisen på en god måte, er det ønskelig at interesserte henvender seg til IMPACT Norway snarest mulig, og senest innen 31. oktober 2019.

Turen vil koordineres av Kristin Holdø Hansen Oishi som tidligere har bodd og jobbet mange år i Kambodsja. For eventuelle spørsmål og påmelding ta gjerne kontakt med henne på epost: kristin.hansen@impactnorway.org eller telefon: 48284521