Invitasjon til prosjektbesøk I Bangladesh og Kambodsja

Tusen takk til alle som har vist interesse og stilt spørsmål i forbindelse med vårt partnersøk. Basert på tilbakemeldinger vi har fått oppfatter vi at det er ønskelig fra flere hold å besøke noen av prosjektene. Vi forstår at dette er viktig for å få en bedre oversikt over, og mer helhetlig forståelse av hvordan IMPACT jobber og hvordan dette påvirker lokalsamfunnene der vi jobber.

Med dette som utgangspunkt, planlegger vi en ukes fellesreise i siste halvdel av januar 2020, hvor vi skal besøke flere forskjellige prosjekter i to av IMPACT-landene: Bangladesh og Kambodsja. Vi foreslår disse to landene fordi dette er IMPACT Norways hovedsamarbeidsland hvor vi har vært tungt involvert over lang tid. Landene er også trygge å besøke og logistikkmessig relativt enkle å komme seg rundt i. Her vil man få mulighet til å erfare to helt unike prosjekter, som på hver sin måte tar i bruk innovative og mobile maritime løsninger for å bringe helsetjenester ut til vanskelig tilgjengelige områder preget av dårlig infrastruktur, utilstrekkelig helsetilbud og fattigdom.

PROSJEKTBESØK 

Prosjektreisen vil gi en fin introduksjon til IMPACTs målrettede arbeid i Bangladesh og Kambodsja. Her kan man oppleve hva filosofien “If people cannot reach the hospital, the hospital should reach the people” betyr i praksis. På reisen vil vi blant annet besøke flaggskipprosjektet Jibon Tari og The Lake Clinic som IMPACT Norway har vært med på å realisere og støtte siden oppstart.

SYKEHUSBÅTEN JIBON TARI – bANGLADESH

IMPACTs syehusbåt, Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å bringe sykehuset ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder i elvedeltaet. Årlig behandles over 25,000 mennesker poliklinisk, og det utføres mer enn 4,000 kirurgiske inngrep – helt gratis. I tillegg gis viktig helseopplæring til tusenvis av personer i lokalsamfunnet, som bidrar til å bedre folkehelsen og forebygge unødvendige funksjonshemminger. Siden oppstart i 1999 har over en halv million mennesker blitt behandlet ombord på sykehusbåten på 29 forskjellige lokasjoner.

Se en kort video om Jibon Tari fra Al Jazeera her.


The Lake Clinic – Kambodsja

The Lake Clinic består av en hurtiggående båt og 5 flytende klinikker,  som tilbyr primærhelsetjenester til den marginaliserte befolkningen som bor i isolerte, flytende landsbyer ute på Tonle Sap innsjøen og langs Stung Sen-elven i Kambodsja. Men The Lake Clinic er mye mer enn flytende legekontorer. Som det eneste helsetilbudet for befolkningen på Tonle Sap, tilbyr de også programmer innen mental helse, svangerskap og barsel, tannhelsetjenester, kosthold og ernæring og mye mer. Hvert år behandler The Lake Clinic over 40.000 mennesker og organiserer også transport og sykehusopphold på land ved behov.

Se en kort video om The Lake Clinic her:


Både Jibon Tari, The Lake Clinic og flere andre IMPACT-prosjekter har  fått mye positiv omtale i lokale og internasjonale medier, blant annet BBC og Al Jazeera. Hvis du er interessert kan du lese artikler og se videopublikasjoner om IMPACTs viktige arbeid her.

REISEDETALJER

Vi har satt opp følgende tentative datoer for turen: 18-26. januar 2020 ** med følgende reiserute:

18.01.2020: Oslo – Bangladesh (Avreise fra Oslo lørdag ettermiddag med ankomst Bangladesh søndag morgen)
19.01-22.01: Opphold i Bangladesh. Her vil vi blant annet møte lokalpartner, dra på feltbesøk til sykehusbåten samt besøke kvinnegrupper og se på tilknyttede forebyggende prosjekter.
22.01.2020: Bangladesh – Kambodsja (via Bangkok)
23.01-25.01: Opphold i Kambodsja. Her vil vi blant annet møte med lokalpartner og besøke en av de flytende klinikkene ute på Tonle Sap-innsjøen. Den siste dagen er det satt av tid til refleksjon, avslapning og et besøk til Angkor Wat Arkeologiske park.
25.01.2020: Kambodsja – Norge (Hjemreise fra Siem Reap lørdag kveld med ankomst Oslo søndag morgenen)

Hele reiseopplegget arrangeres og koordineres av IMPACT Norway, som også vil følge med på hele turen. Selv om det er et tett program, vil det være en flott tur med innslag av både kultur, historie og natur – og ikke minst en helt unik mulighet til å være med på innsiden av prosjektene.
Vi vil bo på hoteller med komfortabel standard og legger til rette for trygg mat.

**Dette er en tentativ reiseplan, med forslag til datoer. Turen legges opp i henhold til deltakernes interesser og ønsker, og man kan til en viss grad kan være med å påvirke innholdet og avreisetidspunktet. Fullstendige reisedetaljer vil bli utarbeidet etter påmeldingsfristen.

bangladesh cambodia

PRIS

Deltagerne må selv dekke utgifter ved reise og opphold. Pakkeprisen inkluderer en engangsdonasjon til prosjektene, og man forplikter seg dermed ikke til ytterligere støtte etter hjemkomst. Dog er det å håpe at reiseopplevelsene og innsikten inn i IMPACTs viktige arbeid vil stimulere til å engasjere seg videre i den norske stiftelsen i et eller annet omfang.

Vi ønsker å gi en mest mulig personlig opplevelse med mulighet til å bli kjent med både lokalbefolkningen og IMPACTs implementerende prosjektpartnere, og har derfor satt et minimum på 3 deltagere og maksimum 8 deltagere på turen.

Kostnad: Flyreise, lokal transport & opphold, samt en engangsdonasjon til prosjektene vi besøker, antas  å bli ca 40.000-50.000 kroner (dette er bl.a. avhengig av antall deltakere og fullstendig program).

KONTAKT & PÅMELDING

For å kunne planlegge/ reservere reisen på en god måte, er det ønskelig at interesserte henvender seg til IMPACT Norway snarest mulig, og senest innen 30. November 2019.

Turen vil koordineres av Kristin Holdø Hansen Oishi som tidligere har bodd og jobbet mange år i Kambodsja. For eventuelle spørsmål og påmelding ta gjerne kontakt med henne på epost: kristin.hansen@impactnorway.org eller telefon: 48284521