Samfunnsansvar

I media leser vi stadig om hvor viktig det er at bedrifter har fokus på samfunnsansvar, corporate social responsibility (CSR) og rapportering på en tredelt bunnlinjen (TBL), hvor man i tillegg til økonomiske resultater, rapporterer på miljømessige og samfunnsmessige resultater.

Verdenssamfunnet (med FN og EU i spissen) fokuserer i stadig større grad på næringslivets forpliktelser til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, og i dag det er på mange måter forventet at bedrifter tar samfunnsansvar og viser etisk og ansvarlig bedriftsførsel.

Mange større bedrifter er dyktige på å markedsføre deres engasjement gjennom sine websider, media og diverse PR-aktiviteter, og bruker dette aktivt i sin profilering og omdømmebygging.

Hva er egentlig samfunnsansvar?

EU definerer samfunnsansvar som  at bedriften frivillig velger å bidra til et bedre samfunn og renere miljø og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin forretningsvirksomhet og interaksjoner med interessentene. (Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi)

Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Mange bedrifter oppdager at det å være bevisst på samfunnsansvar kan gi en vinn-vinn-situasjon, som leder til fornøyde kunder og bidrar til positiv merkevarebygging.

Samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Bedrifter er også avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning.

Hvordan kan bedriften tjene på en god CSR strategi?

Profilering og bedre omdømme
Forbrukere stiller stadig større krav, og ønsker å kjøpe produkter/tjenester de stoler på og kan identifisere seg med. Her er det ikke snakk om å forebygge, eller dekke over dårlig forretningspraksis, men å differensiere seg gjennom å bygge en positiv profil. Man kan gjennom sitt engasjement vise at man er opptatt av å ta vare på miljø, mennesker og samfunn. Dette forteller forbrukeren indirekte at man er opptatt av gode produkter og fornøyde kunder.

Høyere kundelojalitet og økt salg
Forbrukere liker produkter og tjenester som er etiske og bærekraftige. Undersøkelser viser at dersom kvalitet og pris ellers er lik, vil hele 74% velge å kjøpe det mest bærekraftige produktet. I mange tilfeller er forbrukere også villige til å betale mer for slike produkter. Ved å ha en samfunnsansvarlig profil kan man sikre seg betydelig økt preferanse og øke salg.

Attraktiv Arbeidsplass
Undersøkelser viser at bedrifter som tar samfunnsansvar er betydelig mer populære blant nyutdannede som kommer ut på arbeidsmarkedet, som ønsker en karriere innen en virksomhet som tenker på miljøet og samfunnet.

Motiverte medarbeidere
Svært mange ønsker å jobbe for en bedrift som tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Dette skaper stolthet og engasjement blant medarbeiderne. Bedrifter som tar samfunnsansvar har sannsynligvis en mer etisk personalpolitikk og et godt forhold til samarbeidspartnere som også er motiverende for personalet..

Styrket forhold til samarbeidspartnere og samfunnet
Tett og god dialog med leverandører, distributører og andre interessegrupper bygger et godt samarbeide og kan bidra til gjensidig kompetanseutvikling.  Virksomheter med samme samfunnsengasjerte visjon ønsker å identifisere seg med hverandre.
Ved oppstart i nye områder kan samfunnsansvar skape “goodwill” fra lokalsamfunnet.

Kostnadsbesparelser
Samfunnsansvar er ikke utelukkende en kostand. Det finnes mange eksempler på at et samfunnsengasjement kan bespare kostander. For eksempel redusert bruk av strøm gir lavere strømregning, godt arbeidsmiljø og trivsel gir lavere sykefravær og lavere kostander i forbindelse med personalutskiftninger.

Redusert Risiko
Ved å ta samfunnsansvar på alvor og vurdere bedriftens innvirkning på mennesker, samfunn og miljø, vil man redusere risiko for miljøødeleggelser,  brudd på personalrettigheter og  reguleringer som kan skape skandaler tilknyttet bedriftens omdømme.

Hvordan kan bedrifter støtte IMPACT Norge?

Det finnes mange måter bedrifter kan støtte IMPACT Norways viktige arbeide med å bedre helse blant de mest sårbare og marginaliserte i samfunnet, og forebygge og behandle unødvendig funksjonshemming blant fattige mennesker i fjerntliggende områder uten helsetilbud.

Bedrifter har mulighet til  å støtte med faste bidrag eller salgsbaserte bidrag. Vi setter også pris på gaver og engasjement. Støtten kan være øremerket til spesifikke komponenter av prosjektet. Det er mulig å støtte hele eller deler av nye prosjekter.  Les mer om våre prosjekter her.

Vi er opptatt av å skape en vinn-vinn-vinn situasjon der alle parter drar nytte av samarbeidet. Vi samarbeider derfor på ulike nivå med små og store bedrifter og organisasjoner som brenner for det samme som oss – å skape en bedre verden. Ta kontakt med Peter Daae på epost: peter.daae@impactnorway.org eller telefon: 90 74 75 09  så vi kan skreddersy en støtteordning for nettopp din bedrift.

Vi har bred kompetanse på dette området og kan være med å utvikle en CSR strategi for din bedrift.