IMPACT NURSING INSTITUTE

IMPACT Nursing Instutute (INI) åpnet i fjor i Meherpur distriktet for å gi unge landbykvinner med fattig bakgrunn muligheten til å utdanne seg til sykepleiere og jordmødre. Dette er yrker hvor det er meget stort behov for kvalifisert arbeidskraft i Bangladesh – spesielt i distriktene. Sykepleierstudentene bor, studerer og har praksis på campusen som ligger … Les mer…