Refleksjoner fra oppholdet hos IMPACT India

TEKST OG FOTO: ULRIKKE FORS INDIA. Mer enn tre millioner kvadratkilometer stort, og over 1,2 milliarder innbyggere. En komplett sanseeksplosjon. Syn, hørsel, smak, lukt og følesans jobber konstant med nye inntrykk. Synet av mennesker som beveger seg som en organisme overalt; sjåfører som manøvrerer sine velstående arbeidsgivere i blankpolerte biler gjennom Mumbais gater, bønder i … Les mer…

Forebygging av unngåelig funksjonshemming er meget god samfunnsøkonomi

Cand oecon Stein Hansen, Styremedlem i IMPACT Norway 19. August 2014 Av jordens mer enn en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land. Alle levekårsundersøkelser viser at personer med funksjonshemming gjerne befinner seg nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen og er å finne som de fattigste blant de fattige. Data fra UNDP … Les mer…

Jibon Tari har snart behandlet 500,000

 Sykehusbåten Jibon Tari er nå i gang med sin 48’ende prosjektperiode. Sykehusbåten bruker elvene i Bangladesh får å nå ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder uten helsetilbud. Her utføres livsendrende operasjoner som gir syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Det gis også poliklinisk behandling, samt helseopplysning og annet forebyggende arbeid. Et prosjekt … Les mer…