Arsen i Bangladesh

Allerede I løpet av 90-tallet fastslo myndighetene i Bangladesh at det høye nivået av arsen i drikkevannet ga grunn til bekymring. Problemet ble definert som en nasjonal krise. Et kvart århundre senere finnes det likevel 20 millioner mennesker som enda ikke har tilgang til rent drikkevann.  IMPACT Foundation Bangladeshs nye prosjekt skal sørge for rent drikkevann til tusenvis av mennesker ved å rense grunnvann for arsen. Prosjektet er ment å påvirke langt mer enn bare vannkvalitet.

TEKST: AQIB CHAUDHRY

Allerede I løpet av 90-tallet fastslo myndighetene i Bangladesh at det høye nivået av arsen i drikkevannet ga grunn til bekymring. Problemet ble definert som en nasjonal krise. Et kvart århundre senere finnes det likevel 20 millioner mennesker som enda ikke har tilgang til rent drikkevann.

Chuadanga distriktet er spesielt utsatt. Menneskene som bor her må benytte SONO filtre eller dra til vannkilder utenfor distriktet for å unngå arsenforgiftning. Mange familier ender opp med å benytte arsengiftig vann ettersom rene kilder er for langt unna og tilgangen til filtre er begrenset. Vannet som dermed må benyttes inneholder fem ganger mer arsen enn Verdens Helseorganisasjon anbefaler. Det påvirker langt mer enn helsen til beboerne.

Hvorfor er dette et problem?

De negative virkningene av arsenforgiftning blir synlige etter en lengere periode som kan strekke seg over to tiår. Forgiftningen skjuler seg i kroppen og fører til flere ulike skader, inkludert skader på huden, ulike former for kreft, sykdommer relatert til blodårer i hender og føtter, diabetes, og problemer med reproduktive evner. Den store variasjonen i sykdommer og den lange påvirkningstiden gjør at familier ofte oppsøker ulike leger for behandling, uten å innse årsaken til plagene.  Som et resultat bruker ofrene av forgiftningen store summer på medisinsk behandling som ikke fungerer. Når denne medisinske ineffektiviteten blandes med et generelt lavt nivå på helsekunnskap, resulterer det i egne prognoser som forverrer situasjonen for de syke. De gjenkjennelige effektene av arsenforgiftning på huden blir ofte ansett for å være smittbare. Dette er en konklusjon som trekkes uten noen form for medisinsk grunnlag. Resultatene er likevel store. Mennesker som lider av sykdommen blir utstøtt fra samfunnet og opplever vanskeligheter både i privatlivet og yrkeslivet. Dette går spesielt hardt utover kvinner. Utstøtelsen fører til skilsmisser og vanskeligheter med å gifte seg på ny. Enkelte kvinner blir dermed tvunget til å begynne å jobbe for å forsørge familien sin, i tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver. Påstandene ovenfor finner støtte i undersøkelsen SES (sosialøkonomisk status). SES er en måling basert på utdanning, jobb, inntekt, velstand, og boforhold. En hensikt med målingen er å forstå sammenhengen mellom økonomi og helse. Her kan man se en dynamisk sammenheng; dårlige økonomiske kår leder til helseproblemer, samtidig som helseproblemer vanskeliggjør økonomisk inntjening. Mange kan dermed føle «fanget» i fattigdom.

Nye renseanlegg – drevet av forbrukerne.

IMPACT Foundation Bangladesh (IFB) vil ta tak i dette problemet. Målet er å bygge opp fire nye renseanlegg i Chuadanga distriktet som skal sørge for arsenfritt drikkevann. Anlegget er godkjent av det Bangladeshiske vitenskapsrådet og kan rense 280 liter vann i timen. Anleggene skal plasseres i områder med tett befolkning og høyt arsennivå i grunnvannet.

IMPACTs renseanlegg i Meherpur distriktet sikrer lokalbefolkningen rent, arsenikkfritt drikkevann.
IMPACTs renseanlegg i Meherpur distriktet sikrer lokalbefolkningen i landsbyen Moyamari rent og  arsenikkfritt drikkevann.

IMPACTs renseanlegg i Meherpur distriktet sikrer lokalbefolkningen i landsbyen Moyamari rent og arsenikkfritt drikkevann.

 

I lys av SES undersøkelsen, ønsker IFB å velge husholdninger som selv ikke har mulighet til å bøte på problemet grunnet mangel på teknologisk kunnskap eller finansielle midler. Anlegget skal i første rekke kunne rense nok vann til hundre husholdninger, men ut ifra forbruket vil det være mulig å inkludere flere. I tillegg til selve anlegget skal IFB opprette komiteer som skal sørge for vedlikehold av anleggene og kontroll over finansielle midler. Komiteene vil bestå av Mother’s Club medlemmer, lokale ledere, brukere og en representant fra IFB. Mother’s Club er et allerede operativt IMPACT prosjekt som sørger for at kvinner har muligheten til å lære om helse og ernæring gjennom månedlige møter. Medlemmene i komiteen vil få opplæring og rådgivning i hvordan de skal håndtere arbeidsoppgaver relatert til anlegget. De lokale komiteene skal i tillegg kommunisere med IFB gjennom månedlige og årlige rapporter.

Samarbeid med lokalmiljøet har alltid vært viktig for IMPACT. Husholdningene som drar nytte av anleggene vil være innblandet i installasjon, operasjon og vedlikehold fra første dag. Det vil bli valgt ut en representant som har som oppgave å sørge for den daglige driften av anlegget. Vedkommende vil også sørge for målinger av tilgjengelig vann og distribusjon til de andre brukerne. Renseanlegget vil i praksis være fullt drevet av forbrukerne. Arsenforgiftning er et problem som har store følger. Samtidig er det en del av et større fattigdomsbilde.

En effektiv bekjempelse av arsenforgiftning må dermed ses i lys av andre økonomiske og sosiale utfordringer. Prosjektet har lagt opp til et tett samarbeid mellom IMPACT, det lokale samfunnet, og statlige organer. Denne samordningen gjør det mulig å se problemer fra flere ulike sider. En effektiv gjennomføring av et hvilket som helst prosjekt er avhengig av en helhetlig forståelse av hvilke utfordringer som venter og hvordan disse kan effektivt håndteres. Ved å samarbeide med andre aktører blir det lettere å plassere prosjektet inn i en større sammenheng. Dette legger opp til et langsiktig samarbeid og effektiv bekjempelse av fattigdom.
Denne korte dokumentarfilmen, laget av Rob West, viser hvordan tusenvis av mennesker har blitt arsenikkforgiftet – og hvordan IMPACT arbeider for å redusere problemet.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping