Slide
Våre
prosjekter

IMPACT forebygger unødvendige funksjonshemminger

IMPACTs jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser. I verden i dag er det over 1 milliard funksjonshemmede og 80 % av disse bor i fattige land. Forskning viser at over halvparten av verdens funksjonshemminger kunne ha vært forebygget med et tilstrekkelig helsetilbud.

IMPACTs arbeid bidrar til å forebygge og reversere unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud. Vi har også forebyggende tiltak, organiserte kvinnegrupper og ernæringsprosjekter i områdene vi jobber i.

Slide
I verden i dag er det over 1 milliard
funksjonshemmede og 80 % av disse bor i fattige land.

Mobile klinikker og sykehus, kvinnegrupper og ernæring

For å kunne nå ut til vanskelig tilgjengelige områder på landsbygden, har IMPACT utviklet mobile konsepter som flytende sykehus, sykehustog og 4WD-transport med operasjonstelt. Det utføres enkel kirurgi, som gir syn, hørsel eller bevegelighet tilbake til lokalbefolkning som er blitt unødvendig funksjonshemmet.

IMPACTs målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Slide
Vi når frem der hvor folk flest ikke kommer frem.
Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping