Slide
Internasjonalt

International Federation of Impact Organizations (IFIO)

IMPACT Norway er en del av International Federation of Impact Foundations, IFIO. Totalt finnes det 14 autonome nasjonale organisasjoner, hvorav 11 opererer i utviklingsland. Prosjektene foregår i bilateralt samarbeid mellom finansierende og implementerende partnere.

IMPACT har i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner utført prosjekter i 32 land, som har omfattet mer enn 40 millioner mennesker.

Møt IMPACT-familien her:

FN-relasjoner

IMPACT har sitt utspring i en resolusjon i FNs Hovedforsamling i 1983, da det ble vedtatt et verdensomfattende program som skulle fokusere på å forebygge og behandle funksjonshemming, med vekt på lave kostnader og store volumer. I nært samarbeid med FN-organisasjonene UNDP, WHO, og UNICEF ble det etablert en rekke nasjonale IMPACT-stiftelser som fundament for omfattende prosjekter som i dag foregår i en rekke utviklingsland.

Link til FN-relasjon: FN Rapport

Historie

Klikk her for å lese historien til IMPACT.

Slide
Vi når frem der hvor folk flest ikke kommer frem.
Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping