Slide
Om
IMPACT

«Taking action against needless disability»

IMPACT hjelper mennesker i vanskelig tilgjengelige områder uten helsetilbud, med fokus på forebygging og behandling av unødvendige funksjonshemminger.

IMPACT Norway er en ideell stiftelse, registrert i det norske Frivillighetsregisteret og i Stiftelsesregisteret med organisasjonsnummer 983 141 021. IMPACT Norway er også medlem av Innsamlingskontrollen, Innsamlingsrådet, FN-Sambandet, og er assosiert medlem i Atlas-alliansen.

IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid.

IMPACTs målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Administrasjon og styre

Executive Advisory Board

Styringsdokumenter

Våre styringsdokumenter kan lastes ned her:

  • Utviklingsstrategi
  • IMPACT NORWAYS etiske retningslinjer og korrupsjonspolicy Januar 2019 
  • Årsrapport 2017
  • Årsregnskap 2017
  • Revisors Beretning 2017
  • Innsamlingskontrollen – Regnskapsgjennomgang 2017
  • Vedtekter
Slide
Vi sørger for helsetjenester i vanskelig tilgjengelige områder
Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping