OM IMPACT

IMPACT Norway er en ideell stiftelse, registrert i Frivillighetsregisteret og Stiftelsesregisteret med organisasjonsnummer 983141021.

IMPACT Norway er medlem av Innsamlingskontrollen, og er godkjent av Skatteetaten for fradrag for gaver til frivillige organisasjoner.

IMPACT Norway er medlem av FN-Sambandet, og samarbeidende organisasjon til Atlas-alliansen.

  • IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid.
  • IMPACTs målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.