OM IMPACT

IMPACT Norway er en ideell stiftelse, registrert i Frivillighetsregisteret og Stiftelsesregisteret med organisasjonsnummer 983141021.

IMPACT Norway er medlem av Innsamlingskontrollen, Innsamlingsrådet, FN-Sambandet, og er samarbeidende organisasjon til Atlas-alliansen.

IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid.

IMPACTs målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.