IMPACTs RoSI-fond - Return on Social Investment
Slide
IMPACTs RoSI-fond
«Return on Social Investment”

IMPACTs RoSI-fond

IMPACT Norway har utviklet et fond med formål å sikre økonomiske midler til helsearbeidet i samarbeidslandene og samtidig øke kjennskapen til IMPACT.

Midlene fra RoSI-fondet vil redusere unødvendig funksjonsnedsettelser for fattige mennesker. Dette gjøres ved enkel kirurgi som tilbys der folk bor, samt et program for forebyggende arbeid.

IMPACT har utviklet mobile helsetjenester gjennom bruk av tog, båt og terrenggående kjøretøy.

«Hvis folk i rurale strøk ikke har mulighet for å komme til sykehus,
bringer vi sykehuset til der de bor»

IMPACT Norway er en ideell stiftelse med formål å drive bistandsarbeid i utviklingsland i Asia og Afrika. Mer om IMPACT, se https://impactnorway.org/om-impact/

Den internasjonale merkevaren IMPACT 

 • Overordnet målsetning er å forebygge og behandle unødvendig funksjonshemming
 • Nettverket av internasjonale IMPACT- stiftelser har en imponerende track-record og har påvirket livet til mer enn 50 millioner mennesker
 • Hovedstrategien er «Large volumes, low cost», dvs. enkel kirurgi i store antall, til lavest mulig kostnad
 • Flere unike og veldrevne prosjekter er fortsatt dagsaktuelle, bl.a. mobile kirurgi-programmer på
  sykehustoget ”Lifeline Express” i India, sykehusbåten ”Jibon Tari” i Bangladesh, mobile operasjonssystemer i Nepal, samt ambulerende helsetjeneste ”TLC Floating Clinics” i Kambodsja.
 • Den norske organisasjonen IMPACT Norway har mer enn 25 års erfaring, med solid kompetanse fra helsearbeid i utviklingsland

Strategi

Hovedfokus i den norske stiftelsens strategi er:

 • Behandle flest mulig til lavest mulig kostnad
 • Sikre økonomisk stabilitet og forutsigbarhet for organisasjonen
 • Profilering og markedsføring

IMPACT Norways unike RoSI-konsept:

 •      ETT satsningsområde (korrigerbar funksjonshemming)
 •      TO hovedaktiviteter (enkel kirurgi og noe forebygging)
 •      TRE pasient-kategorier (grå stær; hørsel/ mellomøre-skade; klumpfot/ splittet gane/ post-polio)
 •      FIRE aktive samarbeidsland (Bangladesh, India, Kambodsja og Nepal)

IMPACTs RoSI-fond #1 har som mål å mobilisere NOK 25 mill.  fra bedrifter, familier og enkeltpersoner til et femårig prosjekt som skal besørge 12 – 15.000 operasjoner i rurale områder. I tillegg til å bedre helsen til den opererte, vil man, ved å donere til RoSI-fondet, bidra til en betydelig bedring av samfunnsregnskapet, bl.a. ved at det åpner for skolegang, utdanning og arbeid for de berørte, slik at familier fortsatt kan forsørge seg selv. Finansieringen går direkte til operasjoner, og det er meget lave faste kostnader, noe som gir en gjennomsnittlig pris på bare ca. NOK 1.600 per operasjon.

­Dobbel effekt, både forbedret helse og betydelig samfunnsnytte, til en meget lav kostnad


RoSI-fondet skal også gi mulighet for aktiv styre-deltakelse for de partnere som ønsker det, eventuelt også hospitering / besøk i de landene hvor IMPACT har sine prosjekter.

Prosjektene

«Lifeline Express» i India
Tog med 7 jernbanevogner utstyrt med 2 komplette operasjonsstuer. Har behandlet mer enn 1 mill. personer på landsbygda i dette store landet.

«Jibon Tari» i Bangladesh
Flytende sykehus som bl.a. opererer klumpfot, splittet gane og mellomøreskade hos barn og unge, samt grå stær hos voksne familieforsørgere.

Mobile operasjonssystemer i Nepal
Man undersøker og opererer barn og unge med hørsels- og ortopediske skader, i vanskelig tilgjengelige områder i dette fjellrike landet.

«The Lake Clinic” i Kambodsja
Flytende klinikker og oppsøkende helsetjeneste behandler mer enn 30 000 mennesker årlig, med hovedvekt på mor/barn.

«Mother Clubs» i Bangladesh og Kambodsja
Et 3-årig opplæringsprogram for kvinner med barn, og gravide. Mer enn 30 000 personer har gjennomgått denne viktige opplæringen i ernæring, hygiene og annet forbyggende arbeid.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon:

Peter Daae

Telefon: (+47) 90 74 75 09
E-post: peter.daae@impactnorway.org

c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c,
0765 Oslo

"*" obligatorisk felt

Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping