Bli en IMPACT-Venn

Jibon Tari Restore hearing camp
Barna på bilde har nettopp fått gjenopprettet sin hørsel i operasjonssalen om bord på sykehusbåten Jibon Tari. Båten bruker elvene i Bangladesh for å bringe sykehuset til vanskelig tilgjengelige områder uten tilstrekkelig helsetilbud.

Som IMPACT-venn er du støttemedlem av IMPACT Norway. Det koster ingenting å være medlem, men du står fritt til å bidra til vårt viktige arbeide – f.eks. ved å gi donasjoner eller arbeide frivillig for oss. Du vil få jevnlig oppdateringer om IMPACTs aktiviteter gjennom våre kvartalmessige nyhetsbrev.

Navn

E-post

Telefonnummer

Jeg vil være støttemedlem uten å donereJeg vil gi en engangsdonasjonJeg vil bli fast giver

TAKK FOR AT DU ØNSKER Å VÆRE IMPACT-VENN!