Emergency appeal on behalf of IMPACT Nepal

Jordskjelvet i Nepal har så langt krevd livet til mer enn 8000 mennesker. Tusenvis av mennesker er skadet og trenger vann, mat, ly og medisinsk behandling. Vårt lokale team fra IMPACT Nepal har allerede nådd ut til over 1900 familier i Dhuwakot (Dhading Distriktet) og Gothpani (Kavre Distriktet), og behandlet over 700 mennesker. Behovet er fortsatt enormt.

Vi satser nå alle ressurser for å hjelpe nødlidende i Nepal. Pengegaver som ikke er øremerkede vil i de neste månedene gå direkte og uavkortet til vårt lokale team i Nepal som er i arbeid 24/7 i flere av katastrofeområdene. Dersom du ønsker at dine penger skal gå til andre deler av IMPACTs viktige arbeid i andre land, vennligst merk av dette når du sender ditt bidrag.

I naturkatastrofesituasjoner som dette er det viktig å tenke på at personer med nedsatt funksjonsevne  ofte blir uforholdsmessig rammet. Forskning viser blant annet at dødeligheten av mennesker med nedsatt funksjonsevne i katastrofer er betydelig høyere enn for personer uten nedsatt funksjonsevne. Katastrofer føre ofte  til nye funksjonshemninger og situasjonen for personer som lever med nedsatt funksjonsevne kan bli sterkt påvirket av tap av hjelpemidler, familiemedlemmer eller omsorgspersoner og mangel på medisiner eller helsevesen. Vi  arbeide for å sikre at bistanden også når ut til mennesker med nedsatt funksjonsevne som bor i vanskelig tilgjengelige områder.

Vi er i kontinuerlig kontakt med våre partnere i IMPACT Nepal, og legger ut jevnlige oppdateringer på våre hjemmesider og sosiale medier. Les siste oppdatering her.

Vil du bidra? Les mer her.

Her kan du starte din egen innsamlingsaksjon:

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping