Gjenoppbygging av helseklinikk i Bhotechaur, Nepal

Jordskjelvet som rammet Nepal for et og et halvt år siden drepte over 9.000 mennesker og ytterligere 300.000 ble skadet. Over 600.000 hus ble totalt ødelagt, og mange skoler og helsestasjoner ble lagt i grus. IMPACT som allerede har et team i Nepal, var ute i felten og utførte nødhjelpsarbeid bare timer etter skjelvet. 

ET  PROGRAM UTENOM IMPACTS PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER
IMPACT jobber til vanlig ikke med nødhjelp, men lange erfaring og ekspertise i å drive mobile sykehus – samt et stort eksisterende nettverk av lokale frivillige i distriktene, gjorde at IMPACT Nepal raskt kunne nå ut til hardt rammede område nære episenteret da jordskjelvet rammet. Det ble raskt mobilisert forsyninger og satt opp mobile klinikker for å behandle skadde etter jordskjelvet. Slik ble IMPACT Nepal en naturlig aktør i nødhjelpsarbeidet og videre i det viktige gjenoppbyggingsarbeidet.

I etterkant av jordskjelvet har IMPACT Nepal med støtte fra blant annet IMPACT Norway og IMPACT UK utført følgende:

nepal– Dhuwakot VDC i Dhading Distriktet: Bistand til 1200 husholdninger. Medisinsk hjelp til de syke og skadde, distribusjon av nødhjelpsrasjoner som presenninger, tepper og mat/vann til alle husstander.

– Gothpani VDC, Kavre Distriktet: Bistand til 604 husholdninger. Medisinsk hjelp til de syke og skadde, distribusjon av nødhjelpsrasjoner som presenninger, tepper og mat/vann til alle husstandene.

– Sikre VDC i Nuwakot Distriktet: Bistand til 390 husholdninger. Medisinsk hjelp til de syke og skadde, distribusjon av nødhjelpsrasjoner som presenninger, tepper og mat til alle husstandene.

nepal-2– Kalika VDC i Sindhupalchok Distriktet: Bistand til 650 husholdninger Oppbygging av 650 midlertidige hus, samt distribusjon av matrasjoner, presenninger og tepper til alle husholdningene.

IMPACT Nepal har nå blitt forespurt om å stå for gjenoppbyggingen av skolene og helseklinikken i Sindhupalchok distriktet. Mens søsterstiftelsen IMPACT UK har fått oppgaven å anskaffe midler til gjenoppbyggingen av skolene, har IMPACT Norway fått oppgaven å sikre finansieringen av gjenoppbyggingen av helseklinikken i Bhotechaur. IMPACT Nepal vil stå ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet lokalt, i samarbeid med lokale myndigheter.

BAKGRUNN
I april 2015 ble Nepal rammet av et jordskjelv med styrken 7.8. Tiden som fulgte var preget av flere kraftige etterskjelv, før enda et betydelig jordskjelv rammet landet. Nesten halvparten av Nepals 75 distrikter opplevde store skader. Naturkatastrofen tok over 9000 menneskeliv, og flere millioner ble hjemløse. I dag, et og et halvt år etter jordskjelvene, er situasjonen fortsatt alvorlig for mange av de rammede.

Ifølge FN og Nepalske myndigheter er nesten 3 millioner mennesker fortsatt avhengige av livsviktig humanitær hjelp. Flere hundretusener lever fortsatt i dårlige boforhold som ble improvisert i kjølvannet av jordskjelvene. Disse boforholdene består ofte av enkle skur eller telt, og er i beste fall midlertidige løsninger i et krevende fjellklima.

IMPACT Norway skal i samarbeid med IMPACT Nepal og IMPACT UK sørge for at beboerne i en av Nepals hardest rammede kommuner får tilbake helse- og utdanningstilbud de altfor lenge har vært foruten. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med sentrale statlige etater.

SINDHUPALCHOK DISTRIKTET
kart
I Sindhupalchok distriktet har tilnærmet alle husene fått store skader som følge av jordskjelvene. Alle 557 skolene i distriktet ble ødelagt eller skadet, i tillegg til majoriteten av helsetilbudene og en stor andel politistasjoner. Dette er spesielt utfordrende i distriktet hvor en tredjedel av befolkningen er under 14 år. Alle beboerne i kommunen Bhotechaur, en av de hardest rammede områdene i Sindhupalchok distriktet, ble hjemløse etter at jordskjelvene jevnet så godt som alle husene i området med jorden.

BHOTECHAUR Ifølge folketellingen i 2011 bor det 4752 mennesker i landsbyen Bhotechaur, fordelt på det 1074 husholdninger. De to store skjelvene gjorde at landsbyen nesten ble jevnet med jorden. Av totalt 1074 ble 1,070 hus totalt ødelagt, mens de resterende 4 ble skadet i en slik grad at de ikke var beboelig. Det vil si a 100% av befolkningen ble fordrevne. Totalt 37 menneskeliv gikk tapt, og flere hundre ble skadet. Alle 8 Skolebygningene ble ødelagt, og de to helsefasilitetene som fantes (Government Health Post og Community Health Center) ble påført såpass store skader at de ble satt ut av drift.

hardt-rammetDet er ingen tvil om at behovet er stort, men dersom alle de seriøse aktørene fokuserer på å gjøre sin del av en felles innsats, kan mye gjøres for å gjenoppreise livene til dem som lider og er i akutt behov for humanitær bistand. Målet til IMPACT er å bidra til gi menneskene i Bhotechaur muligheten til å oppleve en stabil og normal hverdag, gjennom to konkrete tiltak:

1) Beboernes helsemessige behov vil bli tatt hånd om ved å gjenoppbygge og oppgradere de ødelagte helsefasilitetene i kommunen.

2) Skolene skal gjenoppbygges, slik at barna får gå på skole, og dermed bli rustet til å møte det stadig mer krevende arbeidsmarked.

Mens søsterstiftelsen IMPACT UK har fått oppgaven å anskaffe midler til gjenoppbyggingen av skolene, skal IMPACT NORWAY sikre finansieringen av gjenoppbyggingen av helseklinikken i Bhotechaur. IMPACT Nepal vil stå ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet lokalt.

De første 2 minuttene av videoen under er fra helseklinikken IMPACT Norway samler inn midler til.

IMPACT Foundation: Reconstruction at Bhotechour, Nepal from Ship of Life Films on Vimeo.

OM HELSEKLINIKKEN – BHOTECHAUR COMMUNITY HEALTH CENTER

Før jordskjelvet hadde klinikken god tilgang til medisinsk utstyr, og det medisinske personalet ved helsestasjonen kunne tilby lokalbefolkningen en rekke ulike tjenester. Klinikken hadde blant annet sitt eget laboratorium og en liten fødselsstue. Det ga personalet muligheten til å håndter alt fra akutte skader til generelle konsultasjoner og familieplanlegging. Dette tilbudet dekket befolkningen i Bhotechaur, samt befolkningen i fire nærliggende kommuner. Gjennomsnittlig ble 25 pasienter behandlet på klinikken hver dag, og det foregikk mellom. 5-10 fødsler hver måned. Dette tilsvarer over 9000 pasient årlig. Dessverre påførte jordskjelvene så store skader på helsestasjonen at den per i dag bare kan tilby helt begrenset akutt hjelp. Heldigvis omfattet størsteparten av skadene medisinsk utstyr og vegger, og ikke selve fundamentet til bygningen. Det gjør det både billigere og raskere å reparere bygningen sammenliknet med å bygge en ny helsestasjon.

SAMARBEID MED LOKALE AKTØRER
IMPACT Nepal skal gjennomfører prosjektet i samme ånd som de fleste andre IMPACT prosjekter, ved å legge opp til et godt samarbeid med lokale myndigheter og sentrale aktører fra lokalsamfunnet, inkludert både politi og helsearbeidere. Fra statlig side vil prosjektet i første rekke samarbeide med Utdanningsdepartementet og Urbaniseringsdepartementet. Offentlige etater forventes å fylle sin rolle i tilsyn og evaluering av prosjektet i henhold til samarbeidsavtalen. Samarbeidsutvalget vi spille en viktig rolle i å følge opp de statlige organer.

Etter at byggeprosessen er fullført, vil IMPACT i samarbeid med lokale myndigheter ha en felles gjennomgang av prosessen, og myndighetene vil deretter ta over ansvaret for driften og vedlikehold av fasilitetene. IMPACT Norway vil gjennom hele prosjektet ha tett kontakt med hovedkontoret i Kathmandu, og vil underveis utføre to prosjektoppfølgningsreiser til NEPAL.

SUSTAINABILITY – BÆREKRAFTIGHET
Dette prosjektet er lokalt forankret i et samarbeid med lokale myndigheter og aktører, og etter ferdigstillelse av helseklinikken vil de berørte offentlige etater fortsette å drive helsesenter med sitt eget budsjett.

OM IMPACT NEPAL
IMPACT Nepal (IN) ble etablert i 1993 som en ikke-religiøs, ikke-politisk, non-profit organisasjon som en del av den globale IMPACT bevegelsen for å forebygge unødvendige funksjonshemming i Nepal. Stiftelsen består av annerkjente og høyt kvalifiserte fagfolk. Hovedformålet til IMPACT Nepal er å forebygge og hindre døvhet og hørselshemming gjennom implementering av ulike programmer; som kapasitetsbygging av leger, sykepleiere og ambulansepersonell, samarbeid med skoler og gjennomføring av mobile ørekirurgi klinikker (Mobile Ear Surgery Camps) for fattige mennesker i områder uten helsetilbud.

IMPACT Nepal har ved hjelp av 4hjulstrekkere og operasjonstelt, utført øreoperasjoner til tusenvis av fattige og marginaliserte mennesker som bor i avsidesliggende og vanskelig tilgjengelige områder på landsbygda.

 

 

 

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping