IMPACT har gitt tusenvis av mennesker nytt syn på livet

IMPACT Norways prosjekter reduserer og forebygger unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i fjerntliggende områder preget av fattigdom, dårlig infrastruktur og mangelfulle helsetilbud.

IMPACT utfører enkel kirurgi som bedrer syn, hørsel eller bevegelighet for lokalbefolkningen. Samtidig gir vi forebyggende helseopplæring og informasjon om ernæring for å hindre funksjonshemminger og sykdommer. På denne måten forbygger vi fattigdom som er IMPACT Norways mål.

To av våre prosjekter er sykehusbåten Jibon Tari i Bangladesh og de flytende legekontorene i Kambodsja.