IMPACT i Myanmar

IMPACT holder for tiden på å utvikle et nytt spennende program i Myanmar, som skal styrke helsetilbudet i elvedeltaet rundt Labutta Township i Ayeyarwady Regionen.  Labutta er hjem til ca 320.000 mennesker, og området er svært værutsatt område. Syklonen Nargis som herjet i 2008 skapte store ødeleggelser og hele 84,454 mennesker mistet livet.

Landsbyene vi skal jobbe i er vanskelig tilgjengelige, og helsetilbudet er begrenset. Av 15 «Rural Health Centers» i området kan kun 3 nås med bil – de resterende er kun tilgjengelige via båt. De er også sparsommelig bemannet, og har verken doktor eller sykesøster tilgjengelig.

IMPACTs intensjon er å styrke de eksisterende helsesentrene med nødvendige oppgraderinger og jevnlig besøk av medisinsk personale og tannlege. I tillegg skal det opprettes lokale kvinnegrupper, Female Health Forum, hvor det skal drives målrettet helseopplysningsarbeid innen temaer som kvinnehelse, hygiene og sanitære forhold, kost og ernæring, forebygging av sykdom og unødvendige funksjonshemninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping