IMPACT Nepal får gode resultater til tross for utfordringer

Til å være plassert mellom to stadig voksende økonomier, opplever Nepal lite av den raske økonomiske utviklingen nabolandene nyter. 24% av landets totalt 26 millioner innbyggere lever fortsatt under fattigdomsgrensen, til tross for landets mange naturresurser. Et tiår etter borgerkrigen er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Tekst: Aqib Chaudhry // Foto: IMPACT Nepal

Mellom 7-10 % av Nepals befolkning har funksjonshemninger av en eller annen form. I tillegg til de fysiske og psykologiske utfordringene, opplever de ofte en kald skulder fra sine medborgere.  Å være funksjonshemmet i Nepal blir ansett for å være en straff for synder man har begått i tidligere liv. Til tross for at den nepalske staten anerkjenner mange ulike former for funksjonshemninger, anser ikke folk flest mennesker med funksjonshemninger som innehavere av like rettigheter.  Dette gjør hverdagen ekstra vanskelig.

I 2015 sørget IMPACTS prosjekter for at over 130.000 mennesker i Nepal fikk behandling.
I 2015 medvirket IMPACT til at over 130.000 mennesker i Nepal fikk behandling.

Nesten en femtedel av Nepals befolkning er enten døve eller tunghørte. For å bekjempe dette har IMPACT Nepal satset stort på å bygge ut Ear Care Centers (ECCs), sentre som tilbyr ulike typer behandling av hørsel- og øreskader. IMPACT Nepal har bygget totalt ti ulike ECCer, hvor organisasjonen står for den daglige driften av halvparten. I tillegg til permanente fasiliteter, satses det også på mobile klinikker. De mobile klinikkene har muligheten til å bevege seg fra kommune til kommune og nå ut folk som ellers bor for avsidesliggende til å kunne rekke ut til ECCene.

Ved tilfeller hvor skaden er utbredt i en så stor grad at regulære tiltak ikke er tilstrekkelig, har klinikkene muligheten til å tilby kirurgiske operasjoner. Til sammen har ECCene og tilhørende tilbud som IMPACT har hovedansvar for gitt behandling til over 130.000 mennesker i 2015.

I tillegg til å tilby medisinsk hjelp, jobber IMPACT Nepal mot ulike mistolkninger og myter rundt funksjonshemninger. Dette arbeidet sikter mot å bryte ned vrangforestillinger og bidra til at mennesker som sliter med funksjonshemninger ikke lenger føler seg stigmatisert eller utestengt fra samfunnet. Informasjonsarbeidet gjennomføres ved hjelp av radiosendinger, møter, ulike kampanjer og hjemmebesøk. I 2015 ble dette gjennomført i 5 ulike kommuner og arbeidet nådde ut til 140.000 mennesker.

Arbeidet til IMPACT i Nepal blir stadig utvidet. Til tross for at det er mye igjen å gjøre, viser formpilen oppover. Stadig flere klinikker og sentre blir bygget for å behandle og forebygge ulike typer funksjonshemninger. Selv om utfordringene er mange, er det ingen grunn til å miste motet. Ved å forankre eksisterende prosjekter og forberede seg på nye, er IMPACT Nepal klare for enhver utfordring.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping