IMPACT NURSING INSTITUTE

Sykepleier og Jordmor studenter ved IMPACT Nursing Institute
Sykepleier og Jordmor studenter ved IMPACT Nursing Institute

IMPACT Nursing Instutute (INI) åpnet i fjor i Meherpur distriktet for å gi unge landbykvinner med fattig bakgrunn muligheten til å utdanne seg til sykepleiere og jordmødre. Dette er yrker hvor det er meget stort behov for kvalifisert arbeidskraft i Bangladesh – spesielt i distriktene.

Sykepleierstudentene bor, studerer og har praksis på campusen som ligger tilknyttet IMPACTs sykehus Jibon Mela i Meherpur-distriktet.
Alle studentene kommer fra fattige kår, med foreldre som er lokale bønder, håndverkere eller enkle kjøpmenn.

IMPACT søker aktivt etter sponsorer, både lokale og internasjonale, som kan være med å finansiere skolegangen for de fattigste studentene i framtiden.