IMPACT NURSING INSTITUTE

Sykepleier og Jordmor studenter ved IMPACT Nursing Institute
Sykepleier og Jordmor studenter ved IMPACT Nursing Institute

IMPACT Nursing Instutute (INI) åpnet i fjor i Meherpur distriktet for å gi unge landbykvinner med fattig bakgrunn muligheten til å utdanne seg til sykepleiere og jordmødre. Dette er yrker hvor det er meget stort behov for kvalifisert arbeidskraft i Bangladesh – spesielt i distriktene.

Sykepleierstudentene bor, studerer og har praksis på campusen som ligger tilknyttet IMPACTs sykehus Jibon Mela i Meherpur-distriktet.
Alle studentene kommer fra fattige kår, med foreldre som er lokale bønder, håndverkere eller enkle kjøpmenn.

IMPACT søker aktivt etter sponsorer, både lokale og internasjonale, som kan være med å finansiere skolegangen for de fattigste studentene i framtiden.

Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping