Jibon Tari har snart behandlet 500,000

JIbon Tari boat Sykehusbåten Jibon Tari er nå i gang med sin 48’ende prosjektperiode. Sykehusbåten bruker elvene i Bangladesh får å nå ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder uten helsetilbud. Her utføres livsendrende operasjoner som gir syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Det gis også poliklinisk behandling, samt helseopplysning og annet forebyggende arbeid.

Et prosjekt har en varighet på ca 3 mnd, før sykehuset reiser videre til en ny destinasjon. Så langt har 494,199 mennesker på landsbygda i Bangladesh blitt behandlet.