Jibon Tari – Livets Båt

IMPACT Norway har over lang tid støttet driften av Jibon Tari – sykehusbåten i Bangladesh, som gir fattige mennesker på landsbygden tilbake syn, hørsel, eller bevegelighet ved hjelp av enkle kirurgiske inngrep.

Anslagsvis 16 millioner mennesker i Bangladesh har en funksjonshemming, hvorav de fleste bor på landsbygden uten tilgang til moderne helsefasiliteter. Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å komme seg frem til mennesker som bor i avsidesliggende områder, og utfører hvert år ca. 3,000 kirurgiske inngrep og over 25,000 polikliniske behandlinger. I tillegg sender sykehusbåten ut team til nærområdene og underviser lokalbefolkningen i forebyggende helsearbeid. Dette arbeidet omfatter ca 30,000 mennesker årlig.

Siden oppstarten i 1999 har mer enn 400,000 pasienter blitt behandlet på 26 forskjellige steder i landet.

Ved å støtte med 400 kroner til “Jibon Tari” gir du en funksjonshemmet tilbake syn, hørsel, eller bevegelighet.

Se dokumentarene om Jibon Tari fra Al Jazeera her.

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 1
Al Jazeera, September 3, 2013

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 2
Al Jazeera September 3, 2013

Se innslaget om IMPACTS Jibon Tari “Making a difference – one smile at the time” fra CNN her.

«En gruppe leger og sykepleiere fra Aussie-Bangla Smiles reiser til Bangladesh for å hjelpe fattige barn med leppe og ganespalte å kunne smile igjen, på IMPACTs flytende sykehus Jibon Tari i Bangladesh».
Breaking News CNN, 24 March 2011