Kampen mot unødvendige funksjonshemninger er en grunnstein i økonomisk utvikling

TEKST: AQIB CHAUDHRY  // FOTO: IMPACT FOUNDATION BANGLADESH

Å være funksjonshemmet innebærer ikke bare å oppleve en fysisk begrensning, men også en psykologisk begrensing. Man kan ikke lenger effektivt ta del i arbeidsmarkedet eller være en inntektskilde. I samfunn som preges av vanskelige økonomiske utfordringer kan det vokse frem holdninger om at mennesker som lider av funksjonshemninger ikke har krav på samme rettigheter som øvrige medlemmer av samfunnet ettersom de ikke kan bidra like effektivt i arbeidslivet. Som et resultat kan livet til mennesker som lider av unødvendige funksjonshemninger preges av sosial tilsidesettelse og hjelpeløshet.

IMPACT kjemper for å redusere og forebygge unødvendige funksjonshemninger i utviklingsland, og for å utfordre tankesett og normer som uttrykker seg negativt ovenfor svakere stilte medlemmer av samfunnet. Ved å tilby effektive medisinske behandlinger kan man gi flere mennesker tilbake makten over sitt eget liv, og bidra til at flere familier blir økonomisk uavhengige.

Av de om lag 40 millioner blinde og 124 millioner synshemmede mennesker i verden, bor 80 prosent  i utviklingsland.  75% av tilfellene kunne vært forebygget eller helbredet.
Av de om lag 40 millioner blinde og 124 millioner synshemmede mennesker i verden, bor ca. 80 prosent i utviklingsland. Det estimeres at 75% av tilfellene kunne vært forebygget eller helbredet.

Veien ut av fattigdom er flerdimensjonal og inkluderer både sosiale og økonomiske utfordringer. Det er derfor viktig å komme de sosiale utfordringene i møte gjennom tilrettelagt informasjonsarbeid og tett samarbeid med lokale aktører. Samarbeid med skoler og helsetjenester øker sjansen for tidlig oppdagelse av symptomer og bidrar til å anse funksjonshemninger som en fysisk utfordring istedenfor en varig og definitiv karakteristikk av et menneske. Et inkluderende sosialt grunnlag er avgjørende for å kunne gjøre deltakelse i arbeidslivet mest mulig pragmatisk. Ved å redusere antall unødvendige funksjonshemninger kan man hjelpe et større antall mennesker ut i jobb, og dermed øke sannsynligheten for å maksimere samfunnets økonomiske potensial. En arbeidsdyktig befolkning er grunnleggende for å kunne sikre gode resultater og legge et stabilt fundament for fremtidig utvikling.

 

Kampen mot unødvendige funksjonshemninger har både moralsk og funksjonell forankring. Effekten av utvikling blir redusert hvis enkelte blir nektet fremgang grunnet vitaminmangel, ubalansert kosthold, eller sykdom. Arbeidet mot slike utviklings-bremser er derfor viktig for å kunne forsikre seg en bærekraftig og jevn fremgang. I tillegg må den sosiale utviklingen stå tett opptil den økonomiske utviklingen for å kunne skape et samfunn som gir bedre levekår for alle medlemmer, inkludert de som ikke kan bidra på tradisjonelt vis.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping