Kavlifondet støtter IMPACT Norways prosjekter

 

Det vokser i Nisarons hage i Bangladesh
Det vokser i Nisarons hage i Bangladesh

 

 

 

Visste du at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland. Blant annet støtter Kvalifondet et av Impact Norway sine prosjekter i Bangladesh: Kvinnegrupper og Grønnsakhager i Meherpur. Du kan lese mer om prosjektet på Kvlifondets hjemmesider.