Kjøkkenhageprosjekt i Bangladesh blomstrer

Ny satsing i Bangladesh planlegger å styrke kvinners posisjon i landsbysamfunnet og motvirke funksjonshemminger. Kjøkkenhager er ment å gi et større utbytte enn bare avlingen.

Underernæring står for halvparten av all barnedød på verdensbasis og er årsaken til at en fjerdedel av verdens barn plages av psykiske eller fysiske funksjonshemminger. Det mest skremmende med denne statistikken er at tallene er unødvendig høye. Antall mennesker som blir påvirket av underernæring kan bli redusert betraktelig gjennom enkle tiltak.

Det krever ikke storslåtte bistandskampanjer eller omlegging av industri til jordbruk. Det eneste som skal til er en knyttneve frø, en jordflekk og engasjement.

Nazma bedKjøkkenhageprosjektet har til hensikt å redusere antall unødvendige funksjonshemminger og styrke kvinners posisjon i de rurale distriktene i Bangladesh. I løpet av to år skal IMPACT Norway sammen med sine bangladeshiske samarbeidspartnere gi tusenvis av mennesker en ny hverdag ved å etablere 900 kjøkkenhager i distriktene.

Unødvendige funksjonshemninger undergraver utvikling

Årsaken til funksjonshemminger fra underernæring er ofte en blanding av utilstrekkelig kunnskap og mangel på varierte matvarer. Barn er spesielt utsatte ettersom vitaminmangel i utviklingsfasen gir større sannsynlighet for lidelser senere i livet. Et mangelfullt kosthold hindrer barn fra å nå sitt fulle potensial og gjør veien ut av fattigdommen ekstra utfordrende.

Ethvert bistandsprosjekt må etablere et fundament som videre utvikling kan støtte seg på. Effekten av nye jobber visner hvis deler av arbeidsstyrken plutselig ikke er arbeidsdyktig lenger grunnet sykdom. Ved å redusere antall unødvendige funksjonshemminger kan man hjelpe et større antall mennesker ut i jobb, og dermed øke sannsynligheten for å maksimere samfunnets økonomiske potensial. En arbeidsdyktig befolkning er grunnleggende for å kunne sikre gode resultater og legge et stabilt fundament for fremtidig utvikling.

Å lage en slagkraftig plan for utvikling av rurale strøk med lavt utdanningsnivå er ingen lett affære. I tillegg til rent økonomiske utfordringer, finnes det også underliggende sosiale utfordringer. Mange samfunn i utviklingsland utnytter bare halvparten av den tilgjengelige arbeidskraften. Den andre halvdelen, kvinner, må akseptere arbeidsoppgaver i henhold til tradisjonelle tolkninger av arbeidsdistribusjon. Slike sosiale utfordringer kan fort bli usynlige sammenliknet med økonomisk utvikling. Som et resultat forblir kvinner en marginalisert gruppe, selv etter økonomiske oppturer. Det er derfor viktig å komme de sosiale utfordringene i møte gjennom tilrettelagt informasjonsarbeid og tett samarbeid med lokale aktører. Informasjonsarbeid gjør det mulig å skape holdningsendringer parallelt med økonomisk fremgang. Slik kan hele samfunnet høste fruktene av utviklingen.

Oppfordrer til entreprenørskap

Nazma's gardenI tillegg til å bekjempe underernæring, ønsker kjøkkenhageprosjektet å styrke kvinners rolle i distriktssamfunnene. Det er derfor tilrettelagt for entreprenørskap ved å oppfordre til salg av produksjon som overstiger eget forbruk. Ved å gjøre kvinnene, som både dyrker og selger grønnsakene, til inntektskilder håper man å kunne bryte gjennom tradisjonelle normer for arbeidsdeling og skape et nytt syn på kvinners potensiale som økonomiske bidragsytere. De ekstra pengene kvinnene tjener kan også være det lille ekstra som trengs for å åpne dører som leder ut av fattigdommen. Rolleendringen landsbykvinnene vil oppleve vil gi dem en mer virkelighetstro posisjon i samfunnet som effektive bidragsytere og ressurssterke individer.

Som en bieffekt vil også salg av grønnsakene føre til at viktige næringsstoffer og kunnskap når ut til flere mennesker.

Tilrettelagt gruppeundervisning skaper en trygghetsarena for kvinner

Home Garden Training Alle som tar del i prosjektet får tilstrekkelig informasjon og langsiktig oppfølging til å kunne drive arbeidet selvstendig.

Prosjektet ønsker å arrangere gruppeundervisning hvor kvinner har muligheten til å motta opplæring i undervisningstimer og ta del i sosiale nettverk. En av utfordringene som møter prosjektet er tilrettelegging av undervisningsopplegg. Ettersom mange av kvinnene i distriktene er analfabeter må støvete lærebøker byttes ut med tegninger og aktiv deltakelse. Gjennom illustrasjoner og praktiske eksempler lærer kvinnene å tilberede og gjenkjenne grønnsaker, i tillegg til ernæringsfysiologi, helse og kvinner rettigheter.

Gruppeundervisningen ønsker å bidra til å skape sosiale nettverk som kan fungere som trygghetsarenaer for kvinner. Her vil de kunne støtte hverandre og skape atferdsendringer gjennom samarbeid, oppfordringer, og gjensidig påvirkning. Både kursholdere og organisatorer vil hovedsakelig være kvinner. Dette er i tråd med ønsket om å gi kvinner formelle arbeidsplasser og understreker rollen til kvinner som ressurspersoner. Kjøkkenhageprosjektets oppfordring til økt kvinnelig deltakelse i arbeidslivet kan være et viktig bidrag i samfunnsutviklingen.

Langsiktig arbeid med kosthold og sosiale utfordringer

Nazmas gardenMålrettet arbeid i koherens med bedre kosthold er et effektivt bidrag i kampen mot underernæring. Ved å introdusere næringsrik mat tidlig i livsløpet og understreke viktigheten av et variert kosthold kan man redusere unødvendige funksjonshemninger til et minimum. Målet er å skape en langsiktig positiv utvikling og sette en ny standard for kosthold, hvor grunnleggende mangler som leder til sykdom og lidelser ikke lenger er en del av livsløpet til millioner av mennesker.

Effekten av utvikling blir redusert hvis enkelte blir nektet fremgang grunnet vitaminmangel, ubalansert kosthold, eller sykdom. Arbeidet mot slike utviklings-bremser er derfor viktig for å kunne forsikre seg en bærekraftig og jevn fremgang. I tillegg må den sosiale utviklingen stå tett opptil den økonomiske utviklingen for å kunne gi bedre levekår og muligheter for alle medlemmer av samfunnet. Dette innebærer langsiktig arbeid og god oppfølging av prosjektet i samarbeid med lokale aktører.

Kjøkkenhageprosjektet er i skrivende stund godt i gang med etableringen av 200 kjøkkenhager i Bangladesh. I løpet av de neste månedene skal flere kjøkkenhager etableres og oppfølges.

 

Aqib Chaudhry IMPACT Norway

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping