Kjøkkenhager i Meherpur, Bangladesh

Kvinnegrupper og grønnsakshager i Bangladesh – styrking av landsbykvinners stilling i samfunnet.

Fattigdom og feilernæring henger ofte nært sammen, og kan relateres til mangel på kunnskap, økonomi og tilgjengelighet av varer. Feilernæring øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemninger. Over 2 milliarder mennesker mangler essensielle næringsstoffer, og mer enn en tredjedel av barnedødsfall skyldes underernæring.

IMPACT har erfart at oppstart og drift av grønnsakhager er en svært effektiv måte styrke fattige landsbykvinner og deres familier på mange plan. Grønnsakshagene, kombinert med undervisning og opplæring, sikrer at familier får nok viktige næringsstoffer i kostholdet, som forebygger feilernæring, sykdommer og eventuelle unødvendige funksjonshemminger. Dette er spesielt viktig blant barn og unge.

Grønnsakshagene gir kvinner mulighet å ta del i lokal verdiskapning. Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter. Dette gjør kvinnen om til en økonomisk bidragsyter og ressursperson for familien, og hun får dermed styrket sin stilling i familien og samfunnet. Det viser seg at barn

Kvinnene deltar på gruppeundervisninger som vokser opp i slike familier opplever kvinner som verdifulle resurspersoner i samfunnet. Langsiktig er dette med på å skape viktige holdningsendringer i samfunnet.

Kvinnene deltar på gruppeundervisninger og lærer blant annet om hva de forskjellige grønnsakene inneholder (vitaminer, mineraler, mikroernæringsstoffer) og hvorfor dette er viktig for kroppen. De får også demonstrert hvordan man bruker grønnsakene for å tilberede smakfull og næringsrik mat.Gruppeundervisningen gir deltakerne i prosjektet et sosialt nettverk og en trygghetsarena hvor de kommer sammen med andre kvinner.

Med støtte fra Kavlifondet skal det i 2015 og 2016 etableres 875 nye grønnsakhager i Meherpur distriktet.

Om Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping