Myanmar Compassion Project

Myanmar Compassion Project (MCP)  driver forbyggende helsearbeid blant barn på barnehjem og skoleinternater i Myanmar.

Den norske barnelegen Kristin Aasebø McClintock, som har fungert som IMPACT’s faglige rådgiver i Myanmar, har jobbet med MCP i lang tid. Derfor synes vi i IMPACT Norway at det var ekstra stas å gi dette prosjektet finansiell støtte til deres viktige arbeid i 2019.

Kristin Aasebø McClintock forteller at MCP årlig besøker 150 barnehjem og skoleinternater. Gjennom disse organiserte besøkene sjekker de helsa og tannhelsa til over 5000 barn. Barn som er syke blir utredet og får behandling etter behov. Samtidig undervises barna om tannpuss og hygiene.

Hvert år setter MCP opp 2-3 ukeslange kurs
for personalet som arbeider ved barnehjemmene og skoleinternatene. Disse kursene omfatter opplæring innen hygiene, ernæring og forebygging av sykdom og ulykker.

MCP-teamet består av en japansk og en norsk barnelege, en lokal tanntekniker, 2 lokale sykepleiere/farmasiassistenter og en sjåfør.