Operasjon IMPACT

I vårt arbeid med å bekjempe unødvendig funksjonshemming er vi så heldige og stolte av å ha flere skoler som støttespillere, som aktivt bidrar til å mobilisere ressurser for  å forbedre livskvaliteten for mennesker  med nedsatt funksjonsevne i utviklingsland. Disse skolene har bidratt til å gjøre en betydelig forskjell for mennesker i tredje verden.

IMPACT Norway er på konstant utkikk etter nye samarbeidsskoler som ønsker å bidra til en bedre verden.

Ønsker din skole å bli en IMPACT skole??

 Tekst: Daniel Tjønn Thingvoll // Foto: Moltemyr Skole, IMPACT Norway

Bakgrunn

Av verdens 7 milliarder mennesker har over 1 milliard  mennesker nedsatt funksjonsevne.  800 millioner av disse menneskene bor i utviklingsland, med få tilgjengelige helsetilbud. 266 millioner er barn.  I over halvparten av tilfellene kunne funksjonshemmingen ha vært forebygget og/eller blitt reversert med enkle inngrep.  IMPACTS visjon er en verden fri for unødvendig funksjonshemming, og har derfor programmer i 11 land i Asia og Afrika som bedrer helse, forebygger unødvendig funksjonshemming og er et viktig bidrag til fattigdomsbekjempelse.

Hvordan kan din skole delta i Operasjon IMPACT?

Vi ønsker nye skoler som ønsker å gjøre en forskjell velkommen, og har et fleksibelt opplegg som lett kan tilpasses forskjellige skoler. Det er opp til hver enkelt skole hvordan man vil organisere og utføre innsamlingen. Opplegget kan tilrettelegges for alle alderstrinn, fra barneskoler og ungdomsskole til gymnas, folkehøgskole og universitetsnivå.

Eksempler på aktiviteter som kan brukes til innsamlingen er lotteri, kakesalg, utstilling, konkurranser, forestillinger, aktiviteter, panting av flasker, opprydningsarbeid og loppemarked. Her er det bare kreativiteten som setter grenser.

IMPACT Norway kan stille med informasjonsmateriale, og kan også være tilgjengelig for å komme til skolen og undervise/snakke om prosjektene. Dette er ofte både lærerikt og populært blant elevene.

Vi opplever at det er meget motiverende for elevene å se hvilken nytte deres innsats har gjort. Etter innsamlingen vil skolen derfor få en rapport på hvordan de innsamlede midlene har blitt brukt. Rapporten vil blant annet inkludere før- og etterbilder av barna som etter operasjonen får mulighet til å leve et mer normalt liv, uten en unødvendig invalidiserende tilstand.

Hva går de innsamlede midlene til?

IMPACT Norway har  flere spennende prosjekter, og det er opp til hver enkelt skole å bestemme hvilket prosjekt de ønsker å gi sin støtte til.  De fleste velger å gi støtte til operasjoner, da hjelpen er veldig konkret og det er lett å se og måle resultater.  Du kan lese mer om de forskjellige prosjektene våre her.

 

EKSEMPEL: Moltemyr Skole

Moltemyr Skole er en barne- og ungdomsskole i Arendal med omtrent 440 elever. Skolen har et internasjonalt preg og har elever og lærere med ulikt geografisk opphav. Elever og lærere ved Moltemyr Skole har siden 2009 samlet inn over 243.000 kr som har bidratt til at 316 barn har fått endret sin livssituasjon gjennom operasjoner. De har dermed gjort en stor forskjell i hverdagslivet til disse menneskene.

Pengene Moltemyr Skole samlet inn har bidratt til operasjoner av fattige barn med unødvendige funksjonshemminger som for eksempel polio, klumpfot og leppe og ganespalte på det flytende sykehuset Jibon Tari i Bangladesh.

VIL DIN SKOLE BLI EN IMPACT-SKOLE?

Ta kontakt med oss på contact@impactnorway.org for en uforpliktende samtale. Vi kan også nås på telefon 48284521.

 

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping