Pris til IMPACT India Foundations grunnlegger

IMPACT India Foundations grunnlegger, Zelma Lazarus, ble nylig tildelt pris for sitt arbeid gjennom sykehustoget Lifeline Express Train. IMPACT og Lifeline Express jobber for å redusere unødvendig funksjonshemming i vanskelig tilgjengelige områder.

I takketalen sa Zelma Lazarus blant annet:

Sykehustoget Lifeline Express er et eksempel på den omtanke vi har for våre medmennsker og de forsøk vi gjør på å hjelpe de mindre priviligerte og funskjonshemmede.

Hun avsluttet talen med disse treffende ordene:

 Work for a cause, not for applause.

Av i alt 81 000 forslag innsendt banken, var det Zelma Lazarus som ble vurdert riktig mottaker av den gjeve prisen. Det var den unge studenten, Simran Mahant fra USA, som høsten 2017 sendte inn historien om Zelma og Lifeline Express til ICICI Bank Advantage Woman nett-konkurranse.

Studenten selv ble også anerkjent, og hadde følgende å si:

«Det gjør meg så glad å vite at det er IMPACT India Foundation som får denne anerkjennelsen som de fortjener så sterkt. Jeg vet det bare er starten på at enda flere som meg – i India og rundt omkring i verden – som ønsker å være frivillig og bistå i saken IMPACT jobber for».

Les mer om Lifeline Express her