Rapport fra Meherpur i Bangladesh

Kavlifondet støtter et av IMPACTs svært spennende prosjekt i Bangladesh: For å imøtekomme behovet for protein, får utvalgte kvinnelige entreprenører muligheten til å lære seg oppdrett av fjærkre. Dette er de nå i full gang med å gjennomføre.

Les mer om det store prosjektet i Meherpur-provinsen her

Oppdrett av fjærkre vil også kunne bidra til fremtidig inntekt for hele familien. Gjennom prosjektet får kvinnene undervisning, kursing og kompetanse i hvordan drive med oppdrett av fjærkre. Prosjektet er nå iverksatt og vi har fått følgende rapport fra Bangladesh:

IFB har fordelt 400 kyllinger på knappe 60 dager til mødre i Mother’s Club i to faser, hvorav 20 mødre fikk tildelt kyllinger i begge runder. I alt 40 mødre har mottatt 10 kyllinger hver.

Støtten fra Kavlifondet til Mother’s Club og IMPACT Foundation Bangladesh innebærer et hønsehus og ti kyllinger, fortrinnsvis en hane og resten høns, samt mat og vaksinering. Alle mødre i prosjektet har fått opplæring i fjærkreoppdrett før mottak av kyllinger og feltarbeidere fra IMPACT Foundation Bangladesh overvåker foring og vaksinering, samt vedlikehold av hønsehuset.

Status per i dag er at kyllingene som ble utdelt i første fase har begynt å legge egg og de regner med at kyllingene som ble utdelt i andre fase vil legge egg i løpet av de neste to måneder.

Vi følger spent med og ser frem til videre oppdatering fra IMPACT Foundation Bangladesh!

Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping