Kvinnegrupper og kjøkkenhager i Bangladesh

TESKT: AQIB CHAUDURY // FOTO: IMPACT FOUNDATION BANGLADESH

Satsingen i Bangladesh styrker kvinners posisjon i landsbysamfunnet og motvirke funksjonshemninger. Kjøkkenhager er ment å gi et større utbytte enn bare avlingen.

Underernæring står for halvparten av all barnedød på verdensbasis og er årsaken til at en fjerdedel av verdens barn plages av psykiske eller fysiske funksjonshemninger. Ofte er årsakene en blanding av utilstrekkelig kunnskap og mangel på varierte matvarer. Barn er spesielt utsatte ettersom vitaminmangel i utviklingsfasen gir større sannsynlighet for lidelser senere i livet. Et mangelfullt kosthold hindrer barn fra å nå sitt fulle potensial og gjør veien ut av fattigdommen ekstra utfordrende. Kjøkkenhageprosjektet har til hensikt å redusere antall unødvendige funksjonshemninger og å fjerne hindringer som låser mennesker inn i fattigdommen.

I tillegg til frø, redskap og trening i å dyrke grønnsakhagene, får kvinnene viktig opplæring innen ernæring
Kvinnene får delta på viktig opplæring innen ernæringsfysiologi.

Målrettet arbeid i koherens med bedre kosthold bidrar svært effektivt i kampen mot underernæring. Ved å introdusere næringsrik mat tidlig i livsløpet kan man hindre funksjonshemninger fra å manifestere seg ytterligere. Målet er å skape en langsiktig positiv utvikling og sette en ny standard for kosthold, hvor mangler som fører til begrenset menneskelig utfoldelse elimineres gjennom enkle tiltak

IMPACT vil i samarbeid med lokalsamfunnet sørge for at alle som tar del i kjøkkenhageprosjektet får tilstrekkelig informasjon og langsiktig oppfølging til å kunne drive arbeidet selvstendig. I tillegg vil det bli arrangert gruppeundervisning hvor deltakere har muligheten til å ta del i undervisningstimer og få råd. Målet er å skape en trygghetsarena for kvinner, hvor man kan skape positive holdninger og atferdsendringer gjennom samarbeid og gjensidig påvirkning.

Siden flere av deltakerene ikke kan lese og skrive blir informasjonen formidlet på en enkel og forståelig måte av erfarne feltarbeidere.
Informasjonen blir formidlet på en enkel og forståelig måte av erfarne feltarbeidere.

Både kursholdere og organisatorer vil hovedsakelig være kvinner. Dette er i tråd med ønsket om å gi kvinner formelle arbeidsplasser og understreke rollen til kvinner som ressurspersoner utenfor tradisjonelle oppfatninger om arbeidsdistribusjon. Hensikten med prosjektet er å styrke kvinner i distriktene og gi dem muligheten til å åpne dører som leder ut av fattigdommen. Prosjektet vil derfor tilrettelegge for entreprenørskap ved å oppfordre til salg av produksjon som overstiger eget forbruk. Dette vil bidra økonomisk samtidig som flere får muligheten til å ta del i et sunnere kosthold. Landsbykvinnene, som både dyrker og selger grønnsakene, vil få en mer virkelighetstro posisjon i samfunnet som effektive bidragsytere og ressurssterke individer.

Salg av produksjon som overstiger eget forbruk vil bidra til økonomisk inntekt som gjør kvinnen til en viktig bidragsyter i familien.

Les mer om IMPACTs organiserte kvinnegrupper, og våre kjøkkenhage og riktig ernæring prosjekter her.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping