Sykepleier og jordmorutdanning i Bangladesh

IMPACT Nursing Institute er et prosjekt utviklet av IMPACT Foundation Bangladesh som tilbyr gratis sykepleier- og jordmor utdanning til fattige kvinner i Meherpus distriktet i Bangladesh. Per i dag har 59 studenter gjennomført utdanningsløpet og jobber nå i helsesektoren. På langsikt vil prosjektet heve helsekompetansen, styrke muligheten til utdanning og inntektsinnbringende arbeid for unge kvinner i distriktene. Det vil også senke terskelen for kvinner å ta kontakt med helsepersonell gjennom økt tilstedeværelse.

Siden 2013 har instituttet tatt inn og uteksaminert 20 studenter årlig. Etter fulført treårig utdanning mottar studentene Diploma in Nursing Science w/ Midwifery course (Sykepleier og Jordmor studier). Dette er en sertifisering godkjent av landets nasjonale myndighetene og Bangladesh Nursing Council, et autonomt organ underlagt Helse- og Familiedepartementet i Bangladesh. Prosjektet er underlagt den nasjonale utdanningsplanen.


Mangel på Kvalifisert helsepersonell

Til tross for en positiv utvikling de siste 20 årene i helsearbeidet i landet, beskriver Verdens Helseorganisasjon fortsatt helsesituasjonen i distriktene som en krise i form av mangelfull og ubalansert tilgang til menneskelige ressurser. Når omtrent 72% av befolkningen på 164 millioner i Bangladesh befinner seg i distriktene, faller ofte mesteparten av befolkningen utenfor fremgangen som blir gjort ved utdanningsinstitusjonene i de urbane sentrene. Til tross for at etterspørselen er stor, et det derfor fortsatt vanskelig å rekruttere helsepersonell til distriktene. Markedsundersøkelser viser at få utdanningsmuligheter, underrepresentasjon av søkere til distriktene og varierende kunnskapsnivå gjør det vanskelig å finne kvalifiserte søkere. Underrepresentasjonen av kvinnelige helsearbeidere er spesielt utfordrende, ettersom det fører til at kvinner ofte vegrer seg fra å søke medisinsk hjelp.

Prosjektet ønsker å øke tilstedeværelsen av kvinnelig helsepersonell, som ofte har god oversikt over problemene som eksisterer i distriktene, slik at flere kvinner tar kontakt med helsepersonell, både for seg selv og for sine barn.

Lokal forankring

Selv om instituttet legger til rette for alle interesserte studenter i hele Bangladesh kan søke opptak, legges det særlig vekt på å gi muligheter til fattige og unge studenter fra distriktene. Ved å oppfordre og tilrettelegge for at uteksaminerte studenter kan jobbe i sine egne hjemdistrikter eller nærliggende distrikter, ønsker instituttet å utjevne nasjonale forskjeller i helsetilbud og helsekompetanse ved å bidra til lik tilgang til helsetjenester uavhengig av bosted.

Spons en sykepleier- og jordmorstudent

Den treårige utdanningen koster 60.000 kr,-, og inkluderer skolepenger, uniform, litteratur, akademisk oppfølging, kost og losji. Etter fullført studium vil studenten være et viktig bidrag til å styrke helsetilbudet i Meherpur distriktet og Bangladesh generelt.

Dersom du ønsker mer informasjon om å sponse en student, ta kontakt på contact@impactnorway.org