Jibon Tari har snart behandlet 500,000

 Sykehusbåten Jibon Tari er nå i gang med sin 48’ende prosjektperiode. Sykehusbåten bruker elvene i Bangladesh får å nå ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder uten helsetilbud. Her utføres livsendrende operasjoner som gir syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Det gis også poliklinisk behandling, samt helseopplysning og annet forebyggende arbeid. Et prosjekt … Les mer…