Forebygging av unngåelig funksjonshemming er meget god samfunnsøkonomi

Cand oecon Stein Hansen, Styremedlem i IMPACT Norway 19. August 2014 Av jordens mer enn en milliard funksjonshemmede bor over 800 millioner i fattige land. Alle levekårsundersøkelser viser at personer med funksjonshemming gjerne befinner seg nederst på den sosiale og økonomiske rangstigen og er å finne som de fattigste blant de fattige. Data fra UNDP … Les mer…