20 år med IMPACT’S flytende sykehus

Jibon Tari IMPACTs flytende sykehus

Denne uken feirer vi 20 år med IMPACT’s flytende sykehus Jibon Tari – Livets Båt. Sykehusbåten bruker vannveiene i Bangladesh for å bringe sykehuset ut til vanskelig tilgjengelige områder i elvedeltaet uten tilstrekkelig helsetilbud. Hvert år behandles over 30.000 mennesker om bord på det flytende sykehuset. Over 4000 mennesker får livsendrende operasjoner som gir syn, … Les mer…

Jibon Tari har snart behandlet 500,000

 Sykehusbåten Jibon Tari er nå i gang med sin 48’ende prosjektperiode. Sykehusbåten bruker elvene i Bangladesh får å nå ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder uten helsetilbud. Her utføres livsendrende operasjoner som gir syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Det gis også poliklinisk behandling, samt helseopplysning og annet forebyggende arbeid. Et prosjekt … Les mer…