The Lake Clinic i Kambodsja

Vannstanden på Tonle Sap-innsjøen i Kambodsja endrer seg drastisk gjennom året. Dette er utfordrende både for menneskene som bor der,  og for The Lake Clinic (TLC) som tilbyr gratis medisinsk behandling og helseopplysning til fattige familier som bor i isolerte områder på innsjøen og elevene omkring.

På disse bildene av Moat Klas Spitit House kan man se hvordan vannstanden på Tonle Sap endrer seg gjennom året.

Bilde av Moat Klas Spirit House i Juli
Bilde av Moat Klas Spirit House i Juli

Bilde av Moat Klas Spirit House i September
Bilde av Moat Klas Spirit House i September

Bilde av Moat Klas Spirit House i Oktober
Bilde av Moat Klas Spirit House i Oktober

Bilde av Moat Klas Sprit House i Februar
Bilde av Moat Klas Sprit House i Februar

Om Tonle Sap

Tonle Sap er en innsjø med et elvesystem som er av svært stor betydning for Kambodsja.


Tonle Sap-innsjøen utvider seg og krymper dramatisk med årstidene. Det lyseblå feltet viser størrelsen på Tonle Sap-innsjøen etter monsuntiden. Det mørkeblå feltet viser størrelsen i tørketiden.

Tonle Sap er hjem til ca 1,2 millioner mennesker. Det bor blant annet mange etniske Vietnamesiske og Cham lokalsamfunn i flytende landsbyer rundt på innsjøen.

Innsjøen er den største i hele Sørøst-Asia, og ble i 1997 utpekt som et UNESCO biosfære reservat. Tonle Sap er svært uvanlig fordi flyten endrer retning to ganger i året, og dermed utvider og krymper  innsjøen dramatisk med årstidene.

Store deler av året er innsjøen er ganske liten,  med et areal på ca. 2,700 kvadratkilometer, og en dybde på ca. en meter. I monsuntiden øker innsjøen sitt areal til hele 16,000 kvadratkilometer, med en dybde på ni meter .

Kartet viser den enorme forskjellen på innsjøens størrelse i de forskjellige årstidene. Menneskene som bor i flytende landsbyer på innsjøen flytter seg med vannstanden.

Om The Lake Clinics viktige arbeid på Tonle Sap

Kambodsja er et av verdens fattigste land, og Tonle Sap- regionen er blant de fattigste i landet.

Mangelen på grunnleggende kunnskap om sanitære forhold og hygiene er en av hovedårsakene til det omfattende behovet for medisinsk behandling i de flytende landsbyene. Lave inntekter, store avstander og høye bensinekostnader, gjør at mange ikke har mulighet til å søke medisinsk behandling på land ved behov. Derfor bringer The Lake Clinic helsetjenestene ut til dem.

Med fem flytende klinikker, to legeteam og en hurtiggående ambulansebåt, tilbyr The Lake Clinic helsetjenester til ni flytende landsbyer på Tonle Sap-innsjøen og Steung Sen-elven. Årlig behandler The Lake Clinic ca 20,000 pasienter.

The Lake Clinic jobber også aktivt med forebyggende arbeid, gjennom grunnleggende helseopplysning.

The Lake Clinic tilbyr profesjonelle helsetjenester, poliklinisk behandling og tidlig påvisning av sykdommer, grunnleggende helseopplæring, tannhelsetjenester og henvisning til sykehus på land ved behov.

Les mer om om IMPACTs støtte til The Lake Clinic her.

Video fra The Lake Clinic