World sight day – Verdens synsdag 8 oktober 2020

8 Oktober markerer World Sight Day, en dag for å skape oppmerksomhet rundt problematikken forbundet med blindhet og alvorlige synsnedsettelser. IMPACT jobber for at ingen skal være unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske ressurser, en stor del av vårt arbeid er rettet mot synsproblematikk og i Bangladesh får årlig over 3500 personer med grå stær synet tilbake ved hjelp av operasjon.

FAKTA

  • Globalt lider rundt 1 milliard mennesker av blindhet eller alvorlige synsnedsettelser som enten er ubehandlet eller kunne vært forebygget
  • Ledende årsak til alvorlige synsnedsettelser er ubehandlede tilstander som f.eks grå stær.
  • Tilfeller av synsnedsettelser i lavinntektsland er 4 ganger høyere enn i land med høyere inntekt.

Temaet for årets World Sight Day er Hope in Sight og for kr 300 kan du gi en person synet tilbake ved hjelp av grå stær operasjon om bord på sykehusbåten ‘Jibon Tari’ i Bangladesh .

Klikk HER for å kjøpe en øyeoperasjon.