World Sight Day – Verdens Synsdag 10. oktober 2013

eyeOmtrent 285 millioner mennesker er svaksynte eller blinde i verden i dag.

Av disse er 39 millioner blinde og 246 millioner er moderat eller kraftig svaksynte.

90% av de blinde lever i land der majoriteten har lav inntekt.

Likevel er 80% av synshemmingene mulig å unngå, for eksempel gjennom behandling eller forbygging.

Gjenoppretting av syn er blant de mest kostnadseffektive behandlingene innen vern av helse.

Kilde: IAPB – International Agency of Prevention of Blindness

Dette er et av IMPACTs kjerneområder og du kan gi et menneske synet tilbake i dag!

Det du gjør er:

  1. Ta frem nettbank-kalkulatoren
  2. Overfør 300 kr til Impact Norway, kontonummer 6030.05.72068
  3. Merk betalingen med navn og «Gråstær operasjon»
Slide

IMPACT Norway
Drammensveien 145, N-0277 Oslo
og
SoCentral, Øvre Slottsgate 3, N-0154 Oslo
Tlf: (+47) 984 20 791
contact@impactnorway.org

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

International Federation of Impact Organizations (IFIO)
FN-Sambandet

Shopping cart
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping