Bli IMPACT-partner

IMPACT-Partnere er svært viktige for oss, og vi ønsker gjerne nye partnere på laget. Du og din bedrift kan støtte IMPACT Norway på mange måter. Vi er opptatt av at det skal være en vinn-vinn-vinn situasjon der alle parter drar nytte av samarbeidet. Vi samarbeider derfor på forskjellige plan med både små og store bedrifter og organisasjoner som brenner for det samme som oss.

Vi har bred kompetanse på dette området og kan være med å utvikle en strategi og skreddersy en støtteordning som også kan være verdiskapende for din bedrift.

Partneralternativer

Slide
IMPACT-partner

Engangsdonasjon på kr. 50.000,-

Strategisk IMPACT-partner

Flerårig prosjektsamarbeid – her finnes det flere alternativer

Skreddersydde løsninger

Tilpasset din bedrift

Bedrifters samfunnsansvar

Verdenssamfunnet fokuserer i stadig større grad på næringslivets forpliktelser til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, og i dag er det på mange måter forventet at bedrifter tar samfunnsansvar og viser etisk og ansvarlig bedriftsførsel. CSR og Samfunnsansvar er derfor blitt et nødvendig element i bedrifters strategi dersom de vil lykkes. Er dette bare en kostnad, eller er det noe mer i det for bedriften?

Doing good is good for business.

CSR og samfunnsansvar kan faktisk være svært lønnsomt for bedriften. Det skaper legitimitet og bedre omdømme og kan gi store konkurransefordeler. Det kan åpne for nye  forretningsmuligheter, skape kundelojalitet og  være med på å øke salg. Det kan skape en mer attraktiv arbeidsplass med mer motiverte medarbeidere. Det kan være med på å styrke forhold til samarbeidspartnere. og til lokalsamfunnet. Fordelene er mange. Les mer om samfunnsansvar lenger ned på siden.

Hvorfor støtte akkurat IMPACT Norway?

  • IMPACT er en profesjonell samarbeidspartner
  • IMPACT har et klart nisjefokus. Vi jobber med de mest sårbare og marginaliserte i samfunnet; fattige, funksjonshemmede i vanskelig tilgjengelige områder.
  • IMPACT forebygger og behandler reverserbar funksjonshemming blant fattige uten helsetilbud.
  • IMPACT gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake – og mulighet til et verdig liv.
  • Hjelpen er direkte og det er lett å se varige resultater.
  • Prosjektene er kostnadseffektive og når ut til svært mange.
  • Prosjektene er unike og oppsiktsvekkende.
  • IMPACT har gode rapporteringer og muligheter for prosjektbesøk.
  • IMPACT stimulerer til nytenkning.
  • Les mer om IMPACTS prosjekter her.

Vil du bli en IMPACT-partner?

Ta kontakt på ida.donovan@impactnorway.org eller telefon: 984 20 791 for en hyggelig og uforpliktende samtale. 


Samfunnsansvar

I media leser vi stadig om hvor viktig det er at bedrifter har fokus på samfunnsansvar, corporate social responsibility (CSR) og rapportering på en tredelt bunnlinjen (TBL), hvor man i tillegg til økonomiske resultater, rapporterer på miljømessige og samfunnsmessige resultater.

Verdenssamfunnet (med FN og EU i spissen) fokuserer i stadig større grad på næringslivets forpliktelser til å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, og i dag det er på mange måter forventet at bedrifter tar samfunnsansvar og viser etisk og ansvarlig bedriftsførsel.

Mange større bedrifter er dyktige på å markedsføre deres engasjement gjennom sine websider, media og diverse PR-aktiviteter, og bruker dette aktivt i sin profilering og omdømmebygging.

Hva er egentlig samfunnsansvar?

EU definerer samfunnsansvar som  at bedriften frivillig velger å bidra til et bedre samfunn og renere miljø og integrerer sosiale og miljømessige hensyn i sin forretningsvirksomhet og interaksjoner med interessentene. (Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi)

Samfunnsansvar handler i hovedsak om å ta sosiale og miljømessige hensyn utover det som er lovpålagt. Mange bedrifter oppdager at det å være bevisst på samfunnsansvar kan gi en vinn-vinn-situasjon, som leder til fornøyde kunder og bidrar til positiv merkevarebygging.

Samfunnet og næringslivet henger tett sammen og påvirker hverandre. Bedrifter spiller viktige samfunnsroller og påvirker samfunnsutviklingen der de opererer. Bedrifter er også avhengig av et velfungerende og bærekraftig samfunn for å drive god verdiskapning.

Hvordan kan bedriften tjene på en god CSR strategi?

Profilering og bedre omdømme
Forbrukere stiller stadig større krav, og ønsker å kjøpe produkter/tjenester de stoler på og kan identifisere seg med. Her er det ikke snakk om å forebygge, eller dekke over dårlig forretningspraksis, men å differensiere seg gjennom å bygge en positiv profil. Man kan gjennom sitt engasjement vise at man er opptatt av å ta vare på miljø, mennesker og samfunn. Dette forteller forbrukeren indirekte at man er opptatt av gode produkter og fornøyde kunder.

Høyere kundelojalitet og økt salg
Forbrukere liker produkter og tjenester som er etiske og bærekraftige. Undersøkelser viser at dersom kvalitet og pris ellers er lik, vil hele 74% velge å kjøpe det mest bærekraftige produktet. I mange tilfeller er forbrukere også villige til å betale mer for slike produkter. Ved å ha en samfunnsansvarlig profil kan man sikre seg betydelig økt preferanse og øke salg.

Attraktiv Arbeidsplass
Undersøkelser viser at bedrifter som tar samfunnsansvar er betydelig mer populære blant nyutdannede som kommer ut på arbeidsmarkedet, som ønsker en karriere innen en virksomhet som tenker på miljøet og samfunnet.

Motiverte medarbeidere
Svært mange ønsker å jobbe for en bedrift som tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Dette skaper stolthet og engasjement blant medarbeiderne. Bedrifter som tar samfunnsansvar har sannsynligvis en mer etisk personalpolitikk og et godt forhold til samarbeidspartnere som også er motiverende for personalet..

Styrket forhold til samarbeidspartnere og samfunnet
Tett og god dialog med leverandører, distributører og andre interessegrupper bygger et godt samarbeide og kan bidra til gjensidig kompetanseutvikling.  Virksomheter med samme samfunnsengasjerte visjon ønsker å identifisere seg med hverandre.
Ved oppstart i nye områder kan samfunnsansvar skape “goodwill” fra lokalsamfunnet.

Kostnadsbesparelser
Samfunnsansvar er ikke utelukkende en kostand. Det finnes mange eksempler på at et samfunnsengasjement kan bespare kostander. For eksempel redusert bruk av strøm gir lavere strømregning, godt arbeidsmiljø og trivsel gir lavere sykefravær og lavere kostander i forbindelse med personalutskiftninger.

Redusert Risiko
Ved å ta samfunnsansvar på alvor og vurdere bedriftens innvirkning på mennesker, samfunn og miljø, vil man redusere risiko for miljøødeleggelser,  brudd på personalrettigheter og  reguleringer som kan skape skandaler tilknyttet bedriftens omdømme.

Hvordan kan bedrifter støtte IMPACT Norge?

Det finnes mange måter bedrifter kan støtte IMPACT Norways viktige arbeide med å bedre helse blant de mest sårbare og marginaliserte i samfunnet, og forebygge og behandle unødvendig funksjonshemming blant fattige mennesker i fjerntliggende områder uten helsetilbud.

Bedrifter har mulighet til  å støtte med faste bidrag eller salgsbaserte bidrag. Vi setter også pris på gaver og engasjement. Støtten kan være øremerket til spesifikke komponenter av prosjektet. Det er mulig å støtte hele eller deler av nye prosjekter.  Les mer om våre prosjekter her.

Vi er opptatt av å skape en vinn-vinn-vinn situasjon der alle parter drar nytte av samarbeidet. Vi samarbeider derfor på ulike nivå med små og store bedrifter og organisasjoner som brenner for det samme som oss – å skape en bedre verden. Ta kontakt med Ida Schage Donovan på epost: ida.donovan@impactnorway.org eller telefon: 98 42 07 91  så vi kan skreddersy en støtteordning for nettopp din bedrift.

Vi har bred kompetanse på dette området og kan være med å utvikle en CSR strategi for din bedrift.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping