Kjøkkenhager og riktig ernæring

Det avgjørende for barn og ungdom at de får tilstrekkelig med proteiner og vitaminer for å sikre en sunn oppvekst, og unngå underernæring.  I tilknytning til Mothers Club programmet har IMPACT utviklet et meget vellykket konsept med kjøkkenhager, hvor spesielt “kvinnen i huset” er hovedpersonen og sikrer “seg og sine” riktig sammensatte måltider som inneholder de anbefalte ingredienser.

Feil- og underernæring

DSC07550
Oppstart og drift av kjøkkenhager er en viktig komponent av Mothers Club programmet.

▪ Fattigdom og feilernæring henger ofte sammen.
▪ Over 2 milliarder mennesker mangler essensielle mikronæringsstoffer.
▪ Feilernæring øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer
▪ Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemninger.
▪ Mer enn en tredjedel av barnedødsfall skyldes underernæring

“Vi er hva vi spiser. Riktig ernæring gir grunnlaget for sunn, menneskelig utvikling”

Styrking av kvinners stilling i samfunnet

Her får kvinnene viktig opplæring i kost og ernæring, og drift av kjøkkenhager.
Her får kvinnene viktig opplæring i kost og ernæring, og drift av kjøkkenhager.

Kjøkkenhagene gir også kvinner mulighet ta del i lokal verdiskapning. Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter. Dette gjør kvinner om til bidragsytere og ressurspersoner for familien, og de får dermed styrket sin stilling i samfunnet.