Kvinnegrupper og grønnsakshager i Bangladesh – styrking av landsbykvinners stilling i samfunnet.

Fattigdom og feilernæring henger ofte nært sammen, og kan relateres til mangel på kunnskap, økonomi og tilgjengelighet av varer. Feilernæring øker mottakelighet for infeksjoner og sykdommer. Ernæringsmessige lidelser hemmer menneskers vekst og utvikling, og kan føre til mentale og fysiske funksjonshemninger. Over 2 milliarder mennesker mangler essensielle næringsstoffer, og mer enn en tredjedel av barnedødsfall skyldes underernæring.

Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter
Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter

IMPACT har erfart at oppstart og drift av grønnsakhager er en svært effektiv måte styrke fattige landsbykvinner og deres familier på mange plan. Grønnsakshagene, kombinert med undervisning og opplæring, sikrer at familier får nok viktige næringsstoffer i kostholdet, som forebygger feilernæring, sykdommer og eventuelle unødvendige funksjonshemminger. Dette er spesielt viktig blant barn og unge.

Grønnsakshagene gir kvinner mulighet å ta del i lokal verdiskapning. Salg av overskuddsproduksjon gir familien ekstra inntekter. Dette gjør kvinnen om til en økonomisk bidragsyter og ressursperson for familien, og hun får dermed styrket sin stilling i familien og samfunnet. Det viser seg at barn

Kvinnene deltar på gruppeundervisninger
På gruppeundervisninger lærer kvinnene om viktige temaer

som vokser opp i slike familier opplever kvinner som verdifulle resurspersoner i samfunnet. Langsiktig er dette med på å skape viktige holdningsendringer i samfunnet.

Kvinnene deltar på gruppeundervisninger og lærer blant annet om hva de forskjellige grønnsakene inneholder (vitaminer, mineraler, mikroernæringsstoffer) og hvorfor dette er viktig for kroppen. De får også demonstrert hvordan man bruker grønnsakene for å tilberede smakfull og næringsrik mat.Gruppeundervisningen gir deltakerne i prosjektet et sosialt nettverk og en trygghetsarena hvor de kommer sammen med andre kvinner.

Kvinnene får demonstrert hvordan de skal tilberede smakfulle og ernæringsrike måltider
Kvinnene får demonstrert hvordan de skal tilberede smakfulle og ernæringsrike måltider

Med støtte fra Kavlifondet skal det i 2015 og 2016 etableres 875 nye grønnsakhager i Meherpur distriktet.

Om Kavlifondet

Kavlifondet eier Kavlikonsernet. Mens deler av overskuddet i Kavlikonsernet skal styrke og utvikle virksomheten, går resten av overskuddet til allmennyttige formål innenfor forskning, kultur og humanitært arbeid.

Det betyr at hver gang du handler et produkt fra Kavli, Q-Meieriene eller Korni, er du også indirekte med på å støtte forskning, kultur og humanitær virksomhet i inn- og utland.

Kavlifondet_logo

Kavlifondet_logo_cmyk[1]Kavlifondet_logo_cmyk[1]Kavlifondet_logo_cmyk[1]