HVA GJØR VI

IMPACT  bedrer samfunnshelse, og forebygger og reverserer unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud. Vi har også forebyggende prosjekter,  som omfatter organiserte kvinnegrupper og ernæringsprosjekter.

Av verdens 1 milliard funksjonshemmede bor 800.000 i fattige land. Forskning viser at over halvparten av verdens funksjonshemminger kunne ha vært forebygget med tilstrekkelig helsetilbud. IMPACTs målsetning er at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser.

Mobile klinikker og sykehus

For å kunne nå ut til vanskelig tilgjengelige områder på landsbygden, har IMPACT utviklet mobile konsepter som flytende sykehus, sykehustog og 4WD-transport med operasjonstelt. Det utføres enkel kirurgi, som gir syn, hørsel eller bevegelighet tilbake til lokalbefolkning som er blitt unødvendig funksjonshemmet.

Kvinnegrupper og ernæring