Jibon Tari – Flytende sykehus i Bangladesh

IMPACT Norway har over lang tid støttet driften av Jibon Tari – sykehusbåten i Bangladesh, som gir fattige mennesker på landsbygden tilbake syn, hørsel, eller bevegelighet ved hjelp av enkle kirurgiske inngrep.

Anslagsvis 16 millioner mennesker i Bangladesh har en funksjonshemming, hvorav de fleste bor på landsbygden uten tilgang til moderne helsefasiliteter.  Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å komme seg frem til mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder, og utfører hvert år ca. 3.000 kirurgiske inngrep og over 25.000 polikliniske behandlinger. I tillegg sender sykehusbåten ut  team til nærområdene og underviser lokalbefolkningen i forebyggende helsearbeid. Dette forebyggende arbeidet omfatter ca 30.000 mennesker årlig.

Siden oppstarten i 1999 har mer enn 400.000 pasienter blitt behandlet på 26 forskjellige steder i landet.

Se dokumentarene om Jibon Tari fra Al Jazeera her.

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 1
Al Jazeera, September 3, 2013

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 2
Al Jazeera September 3, 2013

Se innslaget om IMPACTS Jibon Tari “Making a difference – one smile at the time” fra CNN her.

«En gruppe leger og sykepleiere fra Aussie-Bangla Smiles reiser til Bangaldesh for å hjelpe fattige barn med leppe og ganespalte å kunne smile igjen, på IMPACTs flytende sykehus Jibon Tari i Bangladesh».
Breaking News CNN, 24 March 2011