HVA GJØR VI

IMPACT forebygger unødvendige funksjonshemminger

IMPACTs jobber for at ingen skal bli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser. I verden i dag er det over 1 milliard funksjonshemmede og 800.000 av disse bor i fattige land. Forskning viser at over halvparten av verdens funksjonshemminger kunne ha vært forebygget med et tilstrekkelig helsetilbud.

IMPACTs arbeid bidrar til å forebygge og reversere unødvendige funksjonshemminger med enkle midler. Vi opererer i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland, der menneskene er fattige og uten helsetilbud. Vi har også forebyggende tiltak, organiserte kvinnegrupper og ernæringsprosjekter i områdene vi jobber i.

Mobile klinikker og sykehus

For å kunne nå ut til vanskelig tilgjengelige områder på landsbygden, har IMPACT utviklet mobile konsepter som flytende sykehus, sykehustog og 4WD-transport med operasjonstelt. Det utføres enkel kirurgi, som gir syn, hørsel eller bevegelighet tilbake til lokalbefolkning som er blitt unødvendig funksjonshemmet.

Kvinnegrupper og ernæring