Fistula-operasjoner i Tanzania

Hjelp til unge mødre

Et interessant norsk IMPACT-initiativ er opprettelsen av fistula senteret ved sykehuset Selian Lutheran Hospital i Arusha i Tanzania i Øst Afrika. Her organiseres og utføres operasjoner og spesiell etterbehandling av kvinner med fistula.

Fistula rammer 50 000-100 000 kvinner hvert år, og mer enn 2 millioner kvinner i u-land lever med ubehandlet fistula.

Fistula er en graviditetsrelatert skade som kan oppstå i forbindelse med kompliserte fødsler uten tilgang til nødvendig medisinsk utstyr og pleie.  Resultatet er store skader på fødselskanalen som blant annet kan føre til i  inkontinens, sterke smerter, infeksjoner og andre alvorlige medisinske tilstander.

I tillegg til det medisinske problemet, er det også sosiale stigma knyttet til problemet. Mange kvinner med fistula blir utstøtt av lokalsamfunnet på grunn av sterk lukt som følge av at de mister kontroll over urin og avføring. Fistula kan helbredes ved et kirurgisk inngrep og kan forhindres ved god fødselsomsorg.

Fistula forekommer i hele verden, men er særlig utbredt i Afrika. Utbredelsen av fistula er sterkt knyttet til fattigdom. I tillegg rammer fistula spesielt unge jenter, som ofte blir gift mens de ennå er barn og blir gravide før kroppen tåler påkjenningene av graviditet og fødsel. Fistula kan forbygges ved å utsette giftealder og graviditet, og ved økt tilgang til utdanning og familieplanlegging.

Dette Øst-afrikanske fistula-senteret ble offisielt åpnet i juli 2003, og hjelper hvert år mange kvinner tilbake til et normalt liv.

Se en video fra fistula-avdelingen ved Selian Lutheran Hospital i Tanzania her: