Jibon Tari – Flytende sykehus i Bangladesh

IMPACT Norway har over lang tid støttet driften av Jibon Tari, en sykehusbåt i Bangladesh, som gir syn, hørsel eller bevegelighet tilbake til fattige mennesker på landsbygden ved hjelp av enkle kirurgiske inngrep. Siden oppstarten i 1999 har mer enn 400.000 pasienter blitt behandlet på 26 forskjellige steder i landet

Anslagsvis 16 millioner mennesker i Bangladesh har en funksjonshemming, hvorav de fleste bor på landsbygden uten tilgang til moderne helsefasiliteter.  Jibon Tari bruker elvene i Bangladesh for å komme seg frem til mennesker som bor i avsidesliggende områder med dårlig infrastruktur, og utfører hvert år ca. 3.000 kirurgiske inngrep og over 25.000 polikliniske behandlinger. I tillegg sender sykehusbåten ut team av helsefaglig personell til nærområdene med fokus på forebyggende helsearbeid, dette omfatter ca 30.000 mennesker årlig.

Se dokumentarene om Jibon Tari fra Al Jazeera her.

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 1
Al Jazeera, September 3, 2013

The Cure: Bangladesh’s Floating Hospital, Part 2
Al Jazeera September 3, 2013

Se innslaget om IMPACTS Jibon Tari “Making a difference – one smile at the time” fra CNN her.

«En gruppe leger og sykepleiere fra Aussie-Bangla Smiles reiser til Bangaldesh for å hjelpe fattige barn med leppe og ganespalte å kunne smile igjen, på IMPACTs flytende sykehus Jibon Tari i Bangladesh».
Breaking News CNN, 24 March 2011