Ørekirurgi i Nepal

Fjellandet Nepal var et av IMPACT Norways første prosjektland, med støtte til både medisinsk utstyr og til gjennomføring av “camps” i avsides og meget vanskelig tilgjengelige områder. Ofte har hørselsproblemer stått i fokus, og spesielt for barn i skolealder er dette en kritisk problemstilling.
 
I løpet av 15 år, er det gjennomført tusenvis av enkle kirurgiske inngrep i mellomøret for fattigfolk på landsbygden og på denne måten gitt dem tilbake hel eller delvis hørsel.
 
Det er imponerende hvordan IMPACT  Nepal gjennomfører oppdragene: en fullastet firehjulsdreven bil med henger reiser i 2-3 dager – ofte i områder uten vei. Ved ankomst setter de opp sine telt, undersøker et stort antall personer, før det gjøres kirurgiske inngrep på de utvalgte.
 
Deretter bærer det hjem igjen “over stokk og stein”. Alt-i- alt varer en slik “camp” ca 10 dager!