Ørekirurgi i Nepal

Fjellandet Nepal var et av IMPACT Norways første prosjektland, med støtte til både medisinsk utstyr og til gjennomføring av “camps” i avsides og meget vanskelig tilgjengelige områder. Ofte har hørselsproblemer stått i fokus, og spesielt for barn i skolealder er dette en kritisk problemstilling.
I løpet av 15 år, er det gjennomført tusenvis av enkle kirurgiske inngrep i mellomøret for fattigfolk på landsbygden og på denne måten gitt dem tilbake hel eller delvis hørsel.
Det er imponerende hvordan IMPACT gjennomfører dette: en fulllastet 4Wd med henger reiser i 2-3 dager – ofte i områder uten vei – og ved ankomst setter de opp sine telt, undersøker et stort antall personer, før det gjøres kirurgiske inngrep på de utvalgte. Deretter bærer det hjem igjen “over stokk og stein” – alt-i- alt varer en slik “camp” ca 10 dager!