IMPACT Søker partner

Innsatsen IMPACT gjør verden rundt, har berørt 40 millioner mennesker. 40 millioner mennesker som har fått et bedre liv. Nå er tiden moden for et generasjonsskifte. Dette er en unik mulighet for en partner som ønsker videreføre den norske delen av stiftelsen IMPACT. 

Peter Daae, grunnlegger og daglig leder av IMPACT Norway

I 1994 traff Peter Daae engelskmannen Sir John. Den blinde advokaten som stiftet IMPACT – det internasjonale initiativet mot unødvendige funksjonshemminger. Stiftelsen har sitt utgangspunkt i FN fra tidlig på 80-tallet. Sir John mente at så mye som en tredjedel av verdens funksjonshemminger er unødvendige og kunne ha vært forebygget eller reversert med tilstrekkelig helsetilbud.

– Mottoet vårt er «Action against needless disability», forteller Peter. IMPACT fokuserer på forebygging. De har lite midler, men en stor rekkevidde.

– Vi er et lite, men viktig bidrag, som kan gi nytt liv og en bedre hverdag, forklarer den daglige lederen i stiftelsen IMPACT Norway.

Små som gjør store ting

IMPACT driver i dag i 14 land, som representerer et omfattende og kompetent nettverk av autonome, lokale stiftelser. Den norske delen har gjennom stiftelsen IMPACT Norway valgt å fokusere på prosjekter i Bangladesh, Kambodsja, India og Nepal. Et nytt prosjekt er også under utvikling i Myanmar. Organisasjonen er liten, og det er viktig å finne mennesker som brenner for saken. Dette dreier seg mer om idealisme enn bare en jobb.

– Vi er små, men gjør store ting, lover Peter.

Får man grå stær i et land med et dårligere helsetilbud enn vi er vant med, er det en katastrofe. Katastrofen blir enda større om dette ikke blir tatt tak i. Tilstander som enkelt kunne ha vært forebygget eller reversert, kan forbli livslange unødvendige funksjonshemminger. Dette gjør IMPACT noe med. Hvert år får titusenvis av mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake gjennom gratis kirurgiske inngrep om bord på mobile sykehus, blant annet i form av tog, båt og firhjulstrevene biler.

Bringer helsetjenester ut der folk er

Bangladesh har mange små og store elver. Da er flytende, mobile klinikker og sykehus løsningen. IMPACTs sykehusbåt, Jibon Tari ( «Livets Båt” ), bruker elvene i Bangladesh for å bringe helsetjenester ut til fattige mennesker som bor i vanskelig tilgjengelige områder. Jibon Tari behandler årlig over 25,000 mennesker poliklinisk, og utfører mer enn 4,000 kirurgiske inngrep, helt gratis. I tillegg gis helseopplæring til tusenvis av personer i lokalsamfunnet.

I India, der det hele startet, etterlot britene seg elleve millioner kilometer med jernbanespor. Et gammelt tog ble rustet opp, og i dag framstår det med flere moderne operasjonsstuer. I tillegg til poliklinisk behandling, utføres enkel kirurgi som gir mennesker syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Så langt har over en million mennesker fått behandling om bord på sykehustoget Lifeline Express, som stadig er i forflytning mellom avsidesliggende stasjoner.

På Sørøst-Asias største innsjø, Tonlé Sap i Kambodsja, har IMPACT fem flytende klinikker, og tilbyr helsetjenester til 9 isolerte, flytende landsbyer. Over 30.000 mennesker behandles årlig på The Lake Clinic, og dette er deres eneste helsetilbud. Det utføres ikke operasjoner på klinikkene, men IMPACT har en ambulansebåt som frakter landsbybeboerne hurtig inn til sykehus på land, om behovet er der.

I Nepal, uten mange elver eller jernbanespor, har de legeteam som reiser rundt i firehjulstrekkere. Når de kommer fram til bestemmelsesstedet, slår de opp teltet – undersøker og opererer pasientene ved behov – og reiser så videre.

Arbeider riktig

En av utfordringene til IMPACT er at så få mennesker i Norge forstår hva en unødvendig funksjonshemning er. Det er vanskelig å se på klumpfot og spaltet gane som et uløselig problem i landet som vi lever i. En annen utfordring er å etablere seg som en langsiktig aktør uten å bli for stor og byråkratisk. Ressursene som mobiliseres skal brukes til selve prosjektene, og ikke til administrasjon eller markedsføring.

– Vi skal ikke bli store, men arbeide like seriøst, riktig, viktig og globalt som de store, sier Peter.

IMPACTs prosjekter har  fått mye positiv omtale i både lokale og internasjonale medier, blant annet BBC, CNN og Al Jazeera. Her kan du lese artikler og se videopublikasjoner om IMPACTs viktige arbeid.

MANGE BIDRAR

To norske kirurger reiste i 2008 på frivillig oppdrag til Bangladesh. I løpet av 14 dager utførte de 112 ortopediske operasjoner.

Peters fastlege og hennes lege-ektefelle tilbragte 10 uker ute på den store innsjøen i Kambodsja og drev som fastleger på 5 flytende klinikker, for tusenvis av flyktninger.

En barneskole i Arendal samler årlig inn 50.000 kroner. Den summen gir 75 mennesker et bedre liv. Totalt har skolebarna hjulpet over 500 barn.

Og Svanhild i Kristiansand, selv funksjonshemmet, har i mange år gitt NOK 500.- eller mer av sin pensjon i månedlige bidrag til operasjoner på sykehusbåten i Bangladesh. Det er ikke få barn/ unge som har fått et helt nytt liv takket være henne!

Sa opp jobben som banksjef

Tidligere arbeidet Peter som banksjef i Norges mest lønnsomme forretningsbank. En trygg og solid jobb. Så sa han opp. Han ville begynne for seg selv. Han ville skape, og han ville bruke erfaringene fra forretningsverdenen i bistandsverdenen.


– Folk trodde jeg var gal.

Om Peter sies det at engasjementet ligger i blodet, og han brenner for å påvirke. Hans mangeårige verv som honorær generalkonsul for Bangladesh var også nyttig for prosjektene.

– Det er håpløst ikke å gjøre noe, når du vet at det du gjør kan forebygge.


Ønsker å endre

I mange år fant Peter det stimulerende å være telefonkontakt for Røde Kors. Og etter nærmere 20 år, «havnet han i fengsel”, som visitor på Ila, blant tunge langtidsfanger. Men hva de hadde gjort, visste ikke Peter. Om ikke fangene selv valgte å fortelle. Samfunnet hadde dømt fangene, det var ikke Peters jobb å dømme igjen. Han skulle være et medmenneske, som hjalp sin fangevenn å forberede seg til et liv utenfor murene. – Jeg skulle bygge opp, og jeg skulle bygge tillit.

Hjelp til selvhjelp

IMPACT driver hundrevis av såkalte Mothers Clubs. 20 kvinner, der en eller to av dem er ledere, møtes månedlig i landsbyen der de bor. De samtaler om helse, hygiene, kosthold og ernæring og kvinners rettigheter. Det er hjelp til selvhjelp. Oppstart og drift av kjøkkenhager er en viktig komponent i programmet – i dag er det mer enn 15,000 slike kjøkkenhager i dette programmet. Da kan de dyrke sine egne grønnsaker, som de kan høste av til eget bruk. Overskuddsproduksjon kan de selge på markedet, og slik skaffer de inntekter til familien sin. – Det er fantastisk å se engasjementet og gleden disse kvinnene viser!

Og de jobber med holdninger. Som at funksjonshemninger ikke er skambelagt eller en «straff».

– Vi ønsker å skape verdige liv, og vi finner dem som trenger hjelp, sier Peter.

TILDELT Kongens Fortjenstmedalje

På 70-års dagen sin ble Peter Daae tildelt H. M. Kongens Fortjenstmedalje for sitt utrettelige, frivillige arbeid, ikke minst for IMPACT.

Peter liker mennesker, og han er opptatt av å fylle hverdagen med ja’er.
– Har du nok ja’er, er det ikke plass til nei’er.

Ser han 100 som trenger operasjon, ser han gleden i å hjelpe de ti som han har kapasitet til.

Føler seg privilegert

– Jeg føler meg privilegert som kom inn i “den lille IMPACT-familien”. Hver gang jeg traff Sir John og de andre nøkkelpersonene i IMPACT, følte jeg meg “rik” på alt det meningsfylte jeg opplevde.

– Sammen med min kone, Elisabeth, har dette de siste 25 årene vært vårt liv – og vil fortsatt være det i mange år fremover. Vi hjelper for å glede, og bidrar for å endre.Generasjonsskifte

Alderen er nå 74, men planen til Peter er alt annet enn å pensjonere seg. Han skal tilpasse farten etter forholdene. Fordi det han driver med er meningsfylt og givende. Men for å sikre IMPACT Norways langsiktige fremtid, er Peter opptatt av å finne en partner som kan føre stiftelsens arbeid videre.

IMPACT ønsker derfor å komme i kontakt med en bemidlet person, organisasjon eller bedrift som er interessert i, og i stand til, å videreføre en politisk og religiøst nøytral humanitær stiftelse. Det overordnede formålet er å forebygge unødvendig funksjonshemming blant fattige mennesker i vanskelig tilgjengelige områder i utviklingsland.

Den nye partneren – bedriften, organisasjon eller personen(e) – må ha et genuint medmenneskelig verdisyn og ønske om å bidra i arbeidet med spennende og interessante sosiale utfordringer.

For en familiebedrift, med ønske om å utvikle en CSR-profil og faktisk gjøre en reell forskjell, kan dette være et attraktivt alternativ. 

«Generasjonsskiftet» og engasjementet kan skje gradvis og på forskjellige måter ved å delta i … 
– et prosjekt-team
– stiftelsens lille, men effektive administrasjon
– stiftelsens styrearbeid
– eller rett og slett være en hovedsamarbeidspartner

Dersom dette høres interessant ut, ta kontakt med Peter Daae på telefon 90747509 eller epost peter.daae@impactnorway.org for en uformell samtale.

Slide

IMPACT Norway
Kontaktperson: Peter Daae
Adr.: c/o Daae, Olaf Bulls vei 5c, 0765 Oslo
Tlf.: (+47) 907 47 509
Org.nr: 983 141 021
contact@impactnorway.org

Personvern

Ønsker du å donere?
Du kan sette inn en donasjon på vår konto 6030.05.72068 eller med VIPPS 91182

Vi er medlem av

IFIO (International Federation of IMPACT Organisations)
FN-Sambandet
IK (Innsamlingskontrollen)
Lotteri- og Stiftelsestilsynet

Shopping cart0
Du har ikke bestilt noe ennå!
Continue shopping